недеља 22. октобар 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

  Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 142240 | Предузетници: 240685 | Уговори о лизингу: 37136 | Заложна права: 158480 | Удружења: 30512 | Страна удружења: 69 | Туристичке агенције: 557 | Стечајне масе: 318 | Задужбине и фондације: 781 | Представништва страних задужбина и фондација: 25 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13827 | Коморе: 15 | Понуђачи: 9968 | Судске забране: 284

  

Вести

Пoчетак спровођења принудне ликвидације у АПР

Од данас, 20. октобра 2017. године, Агенција за привредне регистре (АПР) почиње спровођење поступка принудне ликвидације над привредним друштвима код којих су се стекли услови прописани чланом  546. и 547. Закона о привредним друштвима  („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015).

СТО НАЈ...привредних друштава у 2016. години

19. октобар 2017. године - У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2016. години, а тим поводом данас је одржана и конференција за новинаре.

У Саопштењу су дате листе СТО НАЈ... привредних друштава у 2016. години сачињене полазећи од вредности основних финансијских перформанси, које су привредна друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2016. годину.  Детаљније

Претраживање података по новом критеријуму у Регистру заложног права

11. октобар 2017. године - Претраживање података који су уписани у Регистар заложног права од данас се може вршити и према власнику предмета залоге. Детаљније

Прве услуге преко Регионалног портала привредних регистара Западног Балкана од 2018. године

10. октобар 2017. године - Привредници региона не познају границе, па је неопходно и да се регионално повезују и званични привредни регистри Југоисточне Европе, изјавио је директор АПР-а Звонко Обрадовић у Скопљу, на скупу поводом обележавања 15. година рада Централног регистра Македоније. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR