среда 20. јун 2018.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

Електронски се региструјте као предузетник на порталу којем се приступа преко линка еУслуге, који се налази на главном менију сајта.       Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 146307 | Предузетници: 249036 | Уговори о лизингу: 40401 | Заложна права: 164708 | Удружења: 31561 | Страна удружења: 70 | Туристичке агенције: 572 | Стечајне масе: 346 | Задужбине и фондације: 802 | Представништва страних задужбина и фондација: 25 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 14006 | Коморе: 15 | Понуђачи: 10824 | Судске забране: 306

  

Вести

Пословање привреде у 2017. години

19. јун 2018. године - У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2017. години, а данас је представљено и на конференцији за новинаре.

Основ за израду Саопштења су збирно обрађени подаци за статистичке и друге потребе за 2017. годину, као и збирно обрађени редовни годишњи финансијски извештаји за 2016. годину које су привредна друштва, установе и предузетници доставили Агенцији, а који су објављени у Годишњем билтену финансијских извештаја за 2017. годину. Детаљније

Претрага података прилагођена читању преко мобилних уређаја

18. јун 2018. године -  Агенција за привредне регистре је изменила начин приказивања сервиса „Претрага података“ који олакшава читање података преко мобилних уређаја. Детаљније

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом преузимаће убудуће веб сервисом податке од АПР-а

13. јун 2018. године - Агенцијa за привредне регистре и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије потписале су Споразум о преузимању података путем веб сервиса који се односе на статусне и друге промене у домаћим и страним удружењима, задужбинама и фондацијама, као и представништвима страних задужбина и фондација, регистрованим у Агенцији. Детаљније

Од почетка године се број активних привредних субјеката повећао за око 8.000

4. јун 2018. године - За првих пет месеци, регистровано је оснивање 3.888 привредних друштава и 15.282 предузетника. У односу на исти период прошле године, ове године је основано за око 6% више друштава (3.670) и око 5% више предузетника (14.540) него лане. Детаљније

Предуслов за регистрацију књиговодствених агенција и друштава за ревизију

30. мај 2018. године - Приликом оснивања привредног субјекта са претежном шифром делатности 69.20 (рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање), неопходно је приложити потврду о неосуђиваности члана друштва и органа управљања, као претходни услов за регистрацију. Детаљније

Предузетници могу да доставе банкама решење о регистрацији и у електронској форми

29. мај 2018. године -  Предузетници, који су се електронски регистровали у АПР-у, нису дужни да решење о упису у регистар доставе банци у папирном облику, већ га могу доставити и у електронској форми, приликом подношења документације ради отварања пословног рачуна. Детаљније

АПР враћа више или погрешно уплаћена средства на рачуне правних лица

23. мај 2018. године -  На основу члана  4. Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава, Агенција за привредне регистре је, по службеној дужности, покренула поступак за повраћај тих средстава на рачун уплатиоца. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR