четвртак 24. јануар 2019.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

   

 

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

Приступите еРегистрацији оснивања једночланих ДОО и предузетника преко линка еУслуге, на главном менију сајта.       Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    У регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу и адресу за пријем е-поште.         Све е-пријаве морају бити потписане квалификованим е-потписом.      Нова претрага АПР-а омогућује добијање обједињених података за сва правна лица одједном, више начина претраживања, прилагођавање претрага свим десктоп и мобилним верзијама претраживача и бољу заштиту података.

Бројач

Привредна друштва: 148146 | Предузетници: 257833 | Уговори о лизингу: 43885 | Заложна права: 169582 | Удружења: 32220 | Страна удружења: 69 | Туристичке агенције: 577 | Стечајне масе: 393 | Задужбине и фондације: 828 | Представништва страних задужбина и фондација: 24 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 14183 | Коморе: 16 | Понуђачи: 11401 | Судске забране: 332

  

Вести

Посебан информациони систем Агенције за састављање и достављање извештаја за 2018. од данас доступан корисницима

22. јануар 2019. године - Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 22. јануара 2019. године, у оквиру дела Финансијски извештаји, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције,  којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2018. годину. Детаљније

Eвидентирање страних лица без евиденцијског броја

18. јануар 2019. године - У Централној евиденцији стварних власника од данас је омогућено регистрованом заступнику нерезиденту потписивање и електронским сертификатом који садржи број пасоша и податак о држави у којој је издат тај лични документ, без евиденцијског броја странца. Детаљније

Централна евиденција стварних власника

31. децембар 2018. године - Дана 31. децембра 2018. године, у Агенцији за привредне регистре је, у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18), успостављена Централна евиденција стварних власника. Детаљније

Објавa огласa код друштава код којих су испуњени услови за покретање поступка принудне ликвидацијe

31. децембар 2018. - Агенција за привредне регистре ће данас објавити Претрагу огласа за регистроване привредне субјекте где ће бити омогућена претрага података о привредним субјектима код којих је објављен оглас, односно обавештење да су се стекли разлози за принудну ликвидацију прописани чланом 546. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018). Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR