субота 24. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Агенција за привредне регистре објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи на следећем линку:

Електронска aнкета „Систем јавних набавки Србије - Акциони план”.

Министарство државне управе и локалне самоуправе уз подршку Европске Банке за обнову и развој ради на пројекту унапређења система јавних набавки Србије.

Функционални пројектни тим, који чине представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Европске банке за обнову и развој, и консултантске компаније Lear, која је специјализована у областима конкуренције и јавних набавки, одговоран је за извршење и техничку подршку Пројекта Акциони план - “Система јавних набавки Србије”, који је финансиран из фондова Европске банке за обнову и развој и Владе Велике Британије.

Суштинска компонента овог Пројекта је Електронска анкета која је усмерена на поимање (перцепцију) нивоа интегритета система јавних набавки у Србији од стране привредних субјеката. Сви привредни субјекти су позвани да учествују у електронској анкети, коју могу попунити овде.

Упитник ће бити доступан онлајн од 20. марта до 16. априла, 2017. године. Уверавамо Вас да је Упитник анониман, а са одговорима ће се поступати као са строго поверљивим подацима. Упутства како да правилно одговорите на питања се налазе у уводном делу Анкете. Учешће привредних субјеката у Анкети представља важан допринос за успешну реализацију Пројекта. Одговарање на питања постављена у Анкети потрајаће највише 10 минута.

Хвала Вам на сарадњи, у име Европске банке за обнову и развој, Министарства државне управе и локалне самоуправе и компаније Lear.

У складу са чланом 87. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС‟, бр. 68/2015), Агенција за привредне регистре објављује интерни акт о уређивању поступка јавне набавке - Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, који се може преузети у одељку Прописи.

Архива јавних набавки

Преглед јавних набавки за 2013. и 2014. годину

Датум последњег ажурирања: 23.01.2015. године.

Контакт: javnenabavke@apr.gov.rs

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR