уторак 19. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Јавне набавке добара

Назив
Рок за подношење понуда

ЈНОП 13/07-13 - Покретни архивски регали 

 ЈНОП 14/10-13 - Рачунарска опрема за потребе АПР

 ЈНОП 15/10-13 - Серверске лиценце за потребе АПР

 ЈНМВ 37/10-13 - Новогодишњи пакетићи за децу запослених  у АПР

ЈНОП 01/01-14 - Набавка електричне енергије за потребе АПР

ЈНОП 03/02-14 - Покретни архивски регали за потребе АПР

ЈНОП 05/03-14 - Канцеларијски материјал за потребе АПР

ЈНОП 10/03-14 - Тонери за потребе АПР

ЈНМВ 10/03-14 - Деривати нафте за потребе АПР

ЈНМВ 13/04-14 - Деривати нафте за потребе АПР

ЈНОП 12-05-14 - Опрема и додатни модули за хардверску платформу DataPower XG45

ЈНМВ 16/05-14 - Производи за чишћење за потребе АПР

Претходно обавештење - Рачунарска опрема (хардвер) за потребе АПР

ЈНОП 14/06-14 - Штампачи за потребе АПР

ЈНМВ 20/06-14 - Скенери за потребе АПР

ЈНОП 13/06-14 - Канцеларијски намештај за потребе АПР

ЈНОП 15/07-14 - Набавка - рачунарска опрема (хардвер) за потребе АПР

ЈНОП 16/07-14 - Сигурносна опрема за потребе АПР
           

ЈНОП 18/10-14 - Серверске лиценце за потребе АПР

ЈНМВ 23/10-14 - Новогодишњи пакетићи за децу запослених (играчке) за потребе АПР

ЈНОП 01/01-15 Електрична енергија за потребе Агенције за привредне регистре 

09.09.2013. до 11 сати

 21.11.2013. до 11 сати

29.11.2013. до 11 сати

12.11.2013. до 12 сати

14.02.2014. до 11 сати

18.03.2014. до 11 сати

14.04.2014. до 11 сати

17.04.2014. до 11 сати

28.03.2014. до 11 сати

11.04.2014. до 9 сати

.

16.06.2014. до 11 сати

13.06.2014. до 11 сати

 -

31.07.2014. до 11 сати

11.07.2014. до 11 сати

28.08.2014. до 10 сати

19.09.2014. до 11 сати

27.10.2014. до 11 сати            

21.11.2014. до 10 сати

19.11.2014. до 11 сати

 18.02.2015. до 10 сати


Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR