уторак 19. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Јавне набавке услуга

Назив
Рок за подношење понуда
ЈНМВ 36/09-13 Усавршавање информатичких кадрова у домену консолидације података Централног Storage Systema

23.09.2013. до 11:00 сати
ЈНМВ 38/11-13 Ревизија финансијских извештаја за потребе Агенције за привредне регистре

          06.12.2013. до 11:00 сати

     

 

ЈНМВ 39/11-13 Ремонт и ревизија трафо станице

     16.12.2013. до 10 сати
ЈНОП 02/01-14 Физичко техничка заштита објеката, имовине и лица у пословним просторијама Агенције за привредне регистре 18.02.2014 до 11:00 сати
ЈНМВ 01/01-14 Продужење права коришћења антивирус лиценце ESET за потребе Агенције за привредне регистре
 05.02.2014 до 11:00 сати
 ЈНМВ 02/01-14 Набавка посредовања студентске / омладинске задруге за потребе Агенције за привредне регистре
12.02.2014. до 11:00 сати
 ЈНОП 04/02-14 Издрада и имплементација софтверског решења за Регистар дисквалификованих субјеката, размену и интеграцију података из надлежних државних институција у оквиру пројекта „Успостављање и имплементација Регистра дисквалификованих лица“
21.03.2014.  до 11:00 сати
 ЈНМВ 03/01-14 Одржавање возила за потребе Агенције за привредне регистре 

06.03.2014. до 11:00 сати

 ЈНМВ 04/02-14 Одржавање и поправка лифтова за потребе Агенције за привредне регистре 21.03.2014 до 14:00 сати
 ЈНОП 07/03-14 Одржавње харвердске опреме за потребе Агенције за привредне регистре
16.04.2014. до 11:00 сати
 ЈНМВ 05/03-14 Одржавање система инсталација и опреме у пословним објектима Агенције за привредне регистре
26.03.2014. до 11:00 сати
 ЈНМВ 07/03-14 Одржавање система грејања и хлађења у пословним објектима Агенције за привредне регистре
26.03.2014. до 14:00 сати
 ЈНМВ 11/03-14 Друмски превоз за потребе Агенције за привредне регистре
03.04.2014. до 11:00 сати
 ЈНМВ 12/03-14 Услуге мобилне телефоније за потребе Агенције за привредне регистре
22.04.2014. до 11:00 сати
 ЈНМВ 06/03-14 Услуге превођења за потребе Агенције за привредне регистре
23.04.2014. до 14:00 сати
 ЈНМВ 08/03-14 Одржавање принтера, скенера, факс и копир апарата у пословним објектима Агенције за привредне регистре
24.04.2014. до 11:00 сати
 ЈНМВ 09/03-14 Одржавање електроинсталација у пословним објектима Агенције за привредне регистре
30.04.2014. до 11:00 сати
JНОП 11/04-14 Одржавање функционалности апликативних система регистара Агенције за привредне регистре и израда нових функционалности у постојећим регистарским апликацијама 05.06.2014. до 11:00 сати
 ЈНМВ 14/04-14 Услуге ваздушног превоза и хотела за потребе Агенције за привредне регистре
22.05.2014. до 11:00 сати
 ЈНМВ 15/05-14 Услуге осигурања опреме, објеката, лица и моторних возила за потребе Агенције за привредне регистре 
02.06.2014. до 11:00  сати
 ЈНП 08/03-14 Одржавање програмског система КАЗА за вођење кадровске евиденције, обрачун зарада и осталих личних примања за потребе Агенције за привредне регистре
02.06.2014. до 10:00 сати
 ЈНМВ 18/06-14 Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције за потребе Агенције за привредне регистре
18.07.2014. до 11:00 сати
ЈНМВ 17/05-14 Oдржавање система противпожарне заштите у пословним објектима Агенције за привредне регистре 01.08.2014. до 11:00 сати
ЈНОП 17/09-14 Израда и имплементација софтверског решења за Регистар ФИБОН 04.12.2014. до 11:00 сати 
ЈНМВ 24/12-14 Услуге штампања за потребе Агенције за привредне регистре 15.12.2014. до 11:00 сати 
ЈНОП 02/01-15 Физичко техничка заштита објеката, имовине и лица у пословним просторијама Агенције за привредне регистре
13.02.2015. до 10:00 сати 
ЈНМВ 02/01-15 Oдржавање возила за потребе Агенције за привредне регистре 27.1.2015. до 10:00 сати 
ЈНМВ 03/01-15 - Уступање права коришћења антивирус лиценце за потребе Агенције за привредне регистре 28.01.2015. до 11:00 сати 
ЈНМВ 01/01-15 Услуге превођења за потребе Агенције за привредне регистре  30.01.2015. до 13:00 сати
ЈНП 04/01-15 Одржавање програмског система КАЗА за вођење кадровске евиденције, обрачун зарада и осталих личних примања за потребе Агенције за привредне регистре 30.01.2015. до 10:00 сати 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR