субота 24. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

  Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 128110 | Предузетници: 235983 | Уговори о лизингу: 35733 | Заложна права: 152658 | Удружења: 30034 | Страна удружења: 69 | Туристичке агенције: 550 | Стечајне масе: 312 | Задужбине и фондације: 764 | Представништва страних задужбина и фондација: 25 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13592 | Коморе: 13 | Понуђачи: 9607 | Судске забране: 279

  

Вести

Објављена апликација Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних   

Београд, 22. јун 2017. године - Агенција за привредне регистре објавила је апликацију Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних. Ова претрага треба да помогне корисницима, односно да их подсети, да поднесу захтев за повраћај више уплаћених средстава од накнаде која је прописана за поступање по конкретном предмету. Детаљније

Саопштење о пословању привреде у 2016. години

8. јун 2017. године - У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2016. години, а данас је тим поводом одржана и конференција за новинаре. 

Саопштење је израђено на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе за 2016. годину, као и збирно обрађених редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину које су привредна друштва, установе и предузетници доставили Агенцији, а који су објављени у Годишњем билтену финансијских извештаја за 2016. годину. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR