среда 17. јануар 2018.

Get Adobe Flash player

Биографија директора

ЗВОНКО ОБРАДОВИЋ

е-пошта: zobradovic@apr.gov.rs
тел: +381 11 3331 401
 

ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА:   

  • 17. новембар 1966, Краљево.

ОБРАЗОВАЊЕ:

  • Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, 1992. године.
  • Положио правосудни испит, 1994. године.
  • Основну школу и гимназију завршио у Краљеву.

РАДНО ИСКУСТВО:

  • 1992 - 1997: Aдвокатски приправник и адвокат (специјалност трговинско право).

Искуство у трговинском и корпоративном праву, заступање пред судовима, регистрација предузећа, финансијско право, банкарско право, непокретности, радно право, радно-правни уговори, облигационо правни уговори, састав правних мишљења - неколико судских одлука објављено у Приручнику за судску праксу Привредних судова током 1994. и 1995. године.

  • 1997 - 2000: Председник Извршног одбора Скупштине општине Краљево.

 Искуство у пословима управљања организацијом локалне самоуправе и 18 јавних комуналних предузећа и установа у општини.

  • 2001 - 2003: Стручни консултант "Steinbeis" Фондације (СР Немачка - центар за Југоисточну Европу - "Rastatt").

 Искуство у успостављању центара за трансфер знања и технологије при Универзитетима Србије и СР Немачке, као и на вођењу и реализацији пројеката повезивања науке и привреде у пословним инкубатор центрима.

  • 2004 - 2006: Посланик Скупштине Србије и Црне Горе (члан Сталне делегације Скупштине Србије и Црне Горе у Парламентарној Скупштини НАТО, члан Комисије за усклађивање прописа држава чланица са Уставном Повељом СЦГ, члан Комисије за контролу служби безбедности СЦГ).
  • 2006 - 2007: Државни секретар у Министарству одбране Републике Србије (члан Одбора за привреду и финансије и Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије).

Искуство у пословима координације рада Министарства одбране са осталим министарствима и институцијама чији је оснивач Република Србија.

  • 2007: Директор Агенције за привредне регистре, изабран на јавном конкурсу.
  • 2012: Директор Агенције за привредне регистре, изабран на јавном конкурсу.

РЕФЕРЕНЦЕ:

  • 2014 - 2018: Члан Управног одбора Форума европских привредних регистара (European Commerce Registers’ Forum – ECRF). Биран два пута на мандат од две године (јун 2014-јун 2016. и јун 2016-јун 2018).

  • 2012: У периоду руковођења овом институцијом, Агенција за привредне регистре непрекидно је спроводила реформу у областима из њене надлежности, за коју су добијене позитивне оцене домаћих и међународних институција:

- Светска банка, Годишњи извештај о пословању - "Doing Business 2013", - објављен крајем октобра 2012. године Забележен огроман напредак Србије у области отпочињања пословања и решавања питања несолвентности, обе у надлежности АПР. Захваљујући поједностављењу услова за регистрацију привредног друштва, Србија је напредовала за 49 места, а захваљујући покретању електронског јавног регистра судских забрана остварен је напредак од 17 места на ранг листи конкурентности 185 држава.

- Исти Извештај Светске банке Србију је сврстао у групу водећих 10 земаља у свету које су током 2012. године унапредиле услове за пословање.

 - Сајт Агенције поново добио награду часописа "PC PRESS" и сврстан међу најбољих 50 српских сајтова;

  • 2012: Извештаји о напретку Србије у процесу ЕУ интеграција које годишње објављује Европска Комисија истичу да је Агенција за привредне регистре "изузетно ефикасна" и да се "процедуре регистрације у овој институцији у потпуности и у континуитету усклађују са најбољим стандардима". Последњи Извештај - 12. октобар 2012. године.

- Извештаји Савета страних инвеститора („Бела књига“), анализе Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) и других струковних организација, наглашавају позитивну праксу Агенције;

- Од 2009. године, у кратком временском периоду Агенција је преузела велики број нових надлежности што је резултирало повећању броја регистара, са три на 15 регистара. Према броју новоуспостављених регистара, Агенција представља јединствени пример у свету. Број корисника услуга Агенције (правних лица и грађана) увећан са око 300.000 на близу један милион годишње.

- Интернет презентација АПР, према броју посета, годинама се сврстава у групу најпосећенијих и најкориснијих домаћих веб сајтова међу државним органима (Награда E-trgovina AWARD за 2010. годину).

- У својству директора Агенције, презентације и излагања одржао на више од 30 међународних стручних скупова, на којима је Агенција представљена као пример добре праксе у свету.
 
  • 2011 - 2012: Агенција је потписала Меморандум о разумевању са немачким Министарством правде области Северна Рајна - Вестфалија, ради учешћа у пилот пројекту Немачке, Ирске, Џерзија, Македоније и Србије за успостављање платформе за електронску размену података о регистрованим привредним субјектима и огранцима, након чега је уследило и усвајање Директиве Европског Парламента и Савета о интерконекцији централних, трговинских и привредних регистара (3. мај 2012)
- На иницијативу Руске Федерације, Агенција је 27. септембра 2012. године у Москви закључила Споразум о сарадњи са Државном регистарском Комором при Министарству правде Руске Федерације.
 
  • 2011: Руководилац радне групе за израду Предлога Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (Закон усвојен у Народној Скупштини и ступио на снагу „Службени Гласник РС“, 99/2011 од 27. децембра 2011.године)
- Коаутор Програма развоја Агенције за привредне регистре у периоду 2011 - 2013. године усвојеног уз сагласност Владе Србије јула 2011. године.

 - Члан стручних тимова Светске банке на међународним пројектима унапређења административних процедура у процесима регистрације:

- 2009: Таџикистан (увођење система "једног шалтера").

- 2011: Македонија ("једношалтерски систем II фаза: успостављање Регистра дисквалификованих лица").

  • 2008 - 2011: Агенција закључила и реализовала Споразум са Агенцијом за међународну сарадњу Републике Кореје (KOICA) о донаторском пројекту у вредности од 3,2 милиона УСА долара ради развоја и унапређења информационог система.

Почетак и реализација најважнијих инфраструктурних пројеката Агенције за привредне регистре:

- Трајно решено питање смештаја централних пријемних канцеларија, регистара као заокружене целине информационог система Агенције у згради у Бранковој 25.

 - Започет процес трајног решавања проблема смештаја више од 17 километара документационо-архивске грађе Агенције (објекат бившег „ФОН-а“ у Раковици са планираним завршетком радова  половином 2013. године).

  • 2009: Добитник годишње награде за реформатора 2009. године коју додељује Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), за изузетан допринос у унапређењу ефикасности администрације и услова за привређивање у Србији.

- АПР проглашена државном институцијом са најбољим рејтингом према оцени предузетника анкетираних за потребе CESID-овог истраживања о друштвеној и пословној клими у Србији.

  • 2008 - 2010: У својству регистра домаћина, организатор и председавајући међународних конференција у Београду:
- III XBRL Конференција (Београд, 18. јануар 2008) - 21 држава учесник;
- XI Годишња конференција и заседање Генералне Скупштине Форума европских привредних регистара (ECRF, Београд, 19-20. јун 2008) - 120 делегата из више од 35 земаља и међународних организација као што су Светска Банка, Европска Комисија и др;
- Генерална Скупштина Европског привредног регистра (Београд, октобар 2010), асоцијације 26 земаља ЕУ чији је Србија пуноправни члан од 2007. године.
 
  • 2008 - 2009: Председник Форума европских привредних регистара (ECRF), међународне асоцијације привредних и комерцијалних регистара која окупља 30 земаља.

ЗНАЊЕ ЈЕЗИКА:

  • Активно знање енглеског језика.

БРАЧНО СТАЊЕ:

  • Ожењен, отац једног детета.
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR