недеља 24. март 2019.

Get Adobe Flash player

Вести

Предузетници више неће морати да пријављују исплату личне зараде Пореској управи, већ само АПР-у - 30. децембар 2016.

Од 1. јануара 2017. године, приликом регистрације оснивања, предузетници који се одлуче за исплату личне зараде, као основ опорезивања, моћи ће да унесу тај податак о исплати личне зараде, у Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (Образац ЈРППС, стр. 4 која се односи на предузетнике).

Агенција за привредне регистре ће електронски проследити овај податак Пореској управи преко једношалтерског система регистрације, па предузетници више неће морати посебно да обавештавају Пореску управу о исплати личне зараде.

Увођењем ове новине, процедура за почетак пословања предузетника се додатно скраћује и према броју корака и према броју докумената, које је неопходно доставити државним органима у поступку покретања пословања.

Унапређење пословноg окружењa за предузетнике је остварено на основу веома добре институционалне сарадње и даљег развоја једношалтерског система регистрације, захваљујући којима се прикупљање података за потребе Пореске управе врши преко АПР-а.      

Ступањем на снагу измена Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Aгенција за привредне регистре (''Службени гласник РС'', бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16, 100/16), измењена  је и Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (Образац ЈРППС), у коју се уноси додатни податак о исплати личне зараде.

Молимо кориснике да обрате пажњу на измењени образац, као и да га преузимају са интернет стране Агенције, а не са других сајтова који нису довољно ажурни.  

 
Укинут корак у процедури регистрације за удружења, спортска друштва и друга правна лица - 16. децембар 2016.

Домаћа и страна удружења, задужбине, фондације, као и представништва страних задужбина и фондација, спортска удружења, друштва и савези у области спорта више не морају Агенцији за привредне регистре (АПР) да достављају податке о својим текућим рачунима.

Од данас, ове податке АПР електронски преузима од Народне банке Србије, ажурира их и објављује на својој интернет страници, уз остале пословне информације које се региструју у АПР.

Од 2. септембра ове године, ова обавеза је укинута за привредна друштва и предузетнике, док се од данас ова олакшица односи и на наведену групу правних лица.

Након отварања текућег рачуна у пословној банци, или након промене броја рачуна, привредни субјекти и остала правна лица су имала законску обавезу да те податке пријаве и Агенцији, али од сада то више не морају да чине.  

Електронска размена података између Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије и више других државних органа установљена је Споразумом о сарадњи потписаним 2013. године на основу кога је дефинисан приступ и међусобно преузимање из база података ових органа, за потребе обављања послова из својих надлежности.

Захваљујући унапређењу веб сервиса Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије, омогућено је ефикасније обављање послова у надлежности ове две институције, док се корист за грађане огледа у укидању још једног корака у процедури и смањењу административног трошка за висину накнаде која се до сада плаћала за регистрацију овог податка.

 
Позитиван тренд у области оснивања привредних друштава и предузетника - 15. децембар 2016.

Од јануара до краја новембра ове године, основано је 39.244 привредна субјекта, и то 7.810 привредних друштава и 31.434 предузетника.

За једанаест месеци ове године, број новооснованих привредних друштава повећан је за 3,88 одсто, док је код предузетника забележено повећање од 1,68 одсто, у поређењу са истим периодом прошле године.

Из привредног регистра је ове године избрисано 21.468 привредних субјеката, и то 2.091 привредно друштво и 19.377 предузетника.

Тако је ове године обрисано 44 одсто привредних субјеката мање у односу на исти период 2015. године (јануар- новембар), и то за 4,23 одсто више привредних друштава, али и за 49,25 одсто мање предузетника него у истом периоду прошле године.

Уколико се посматрају подаци за период од 2010. до 2016. године, позитиван тренд (већи број основаних у односу на угашене) се код привредних друштава бележи од 2013. године, а код предузетника од 2014. године.

Овај позитиван тренд одражава се и на укупан број активних привредних субјеката. Јер, тренутно се у регистру, у статусу „активан“, води 125.551 привредно друштво и 229.344 предузетника, док их је на дан 31.12.2015. године било регистровано 120.571 привредно друштво и 216.939 предузетника.   

Посматрано према делатностима, највише је новооснованих привредних друштава која су регистрована за следеће делатности: Неспецијализована трговина на велико, Друмски превоз терета,  Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем. И код обрисаних привредних друштава преовлађују сличне делатности: Неспецијализована трговина на велико, Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем.  

Код новооснованих предузетника, највише је оних који су регистровали следећу претежну делатност: Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, Рачунарско програмирање, Услуге припремања и послуживања пића, Фризерски и козметички салони. И код обрисаних предузетника преовлађују сличне делатности: Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, Услуге припремања и послуживања пића, Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, Такси превоз, Друмски превоз терета, Фризерски и козметички салони. У току ове године, сваки трећи предузетник је избрисан због пословног рачуна који је био у блокади дуже од две године.

 
Радионица о политикама и правилима набавки за пројекте јавног сектора које финансира EBRD - 8. децембар 2016.


У Агенцији за привредне регистре (АПР) се одржава дводневна радионица о поступку јавних набавки у пројектима које финансира Европска банка за обнову и развој (EBRD) под називом: „Политике и правила набавки за пројекте јавног сектора које финансира EBRD”.

Радионицу воде експерти за јавне набавке EBRD-а из Велике Британије Вељко Сикирица и Џени Шефел (Jenny Scheffel), а осим представника АПР-а, остале учеснике чине представници 11 институција из Републике Словеније, Републике Македоније, Републике Српске и Републике Србије, међу којима су Државна ревизорска институција, Пореска управа, град Београд, Београдска берза, Правни факултет и НАЛЕД.

Повод за организовање радионице је реализација регионалног пројекта успостављања информационе платформе за размену пословних података из регистара Агенције за привредне регистре Републике Србије (АПР) и Централног регистра Републике Македоније (ЦРРМ), којем ће се у наредном периоду прикључити и Агенција за јавноправне евиденције Републике Словеније (АЈПЕС) и Финансијска агенција Републике Хрватске (ФИНА). Рок за реализацију овог пројекта је 2018. година.

С обзиром да су средства за финансирање овог пројекта обезбеђена од стране ЕБРД-а, циљ радионице је стручно оспособљавање представника јавног сектора за примену јавних набавки према правилима ове финансијске институције, боље разумевање значаја ових политика и правила за кориснике средстава, извођаче, добављаче и консултанте, као и препознавање основних проблема који се јављају у области јавних набавки током реализације пројеката у пракси.

Европска банка за обнову и развој ставља посебан нагласак на јачање капацитета у земљама у којима ради, са основним циљем подстицања ефикасног коришћења јавних средстава, јачања институција, корпоративног управљања и интерних капацитета.

Изјаве Звонка Обрадовића, директора АПР-а и Вељка Сикирице, експерта  за јавне набавке EBRD-а, можете преузети са сајта Инфобироа или погледати овде:

 
Нова адреса ОЈ Крагујевац - 2. децембар 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да је организациона јединица у Крагујевцу променила адресу. Од понедељка, 28. новембра, нова адреса је Цара Лазара 15.

 
Нерадни дан због обележавања Дана примирја у Првом светском рату - 10. новембар 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава своје кориснике да због обележавања Дана примирја у Првом светском рату, неће радити у петак, 11. новембра 2016. године.

 
Пословање економских целина у привреди у Републици Србији у 2015. години - 10. новембар 2016.

Агенција за привредне регистре објавила је Саопштење о пословању економских целина у привреди у Републици Србији у 2015. години. Oснов за израду Саопштења представљају подаци из консолидованих финансијских извештаја за 2015. и 2014. годину, које су економске целине доставиле Агенцији у складу с прописима који уређују рачуноводство.

У привреди Републике Србије у 2015. години пословало је 659 матичних правних лица, а консолидовани финансијски извештаји обрађени су за 642 економске целине, у којима су матична правна лица  контролисала 1.899 зависних и придружених правних лица. Укупан број правних лица у кругу консолидације био је мањи него претходне године, тако да је пословала 21 економска целина мање, а број консолидованих зависних и придружених правних лица је смањен за 43. Економске целине у привреди запошљавале су 304.711 радника, што представља 30,7% од свих запослених у домаћој привреди.

У 2015. години највише правних лица било је консолидовано унутар три економске целине - DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, MK GROUP DOO BEOGRAD и ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД, које су имале по 29 зависних правних лица. После њих следи MK HOLDING DOO BEOGRAD, са 27 зависних правних лица, док је по 26  зависних правних лица пословало у оквиру економских целина KOEFIK DOO BEOGRAD и МПЗ-АГРАР ДОО БЕОГРАД, а група ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД пословала је са 21 зависним правним лицем.

Постепено оживљање економских кретања током 2015. године имало је утицај и на пословање економских целина. Иако је пословао мањи број целина него у претходној години, оне на укупном нивоу бележе благи раст (1,5%) обима пословне активности, уз укупне приходе од 3.262,6 млрд динара и при томе, после прошлогодишњег непрофитабилног пословања, пословну годину су завршиле са позитивним нето финансијским резултатом у износу од 63,3 млрд динара. Са нето добитком је пословала 451 економска целина, што је за 24 целине више него претходне године.

Економске целине су на крају 2015. године располагале пословном имовином у вредности од 4.885,6 млрд динара, а њихово пословање финансирано је капиталом у износу од 2.250,1 млрд динара и већи део из обавеза, које су исказале у висини од 3.091,5 млрд динара. Укупни губици економских целина износе 1.233,1 млрд динара и мањи су за 8,3% него у претходној години.  

Снажан утицај који економске целине имају на укупна привредна кретања у земљи, и поред тога што оне обухватају прилично мали број правних лица, показује то што је у оквиру њих сконцентрисано у просеку нешто више од трећине основних финансијских перформанси свих привредних друштава у Републици Србији. Такође, издвајају се и поједине економске целине које с обзиром на остварене резултате пословања и ресурсе којима располажу значајно опредељују токове у домаћој привреди.

Највећа економска целина у српској привреди је ЈП ЕПС БЕОГРАД, који поред тога што, као и у протеклом периоду, располаже највећим финансијским капацитетима, у 2015. години има водеће место и према висини остварених пословних прихода. У ЈП ЕПС БЕОГРАД сконцентрисано је 12,9% капитала и 8,5% пословне имовине целе домаће привреде будући да располаже капиталом у износу од 781,4 млрд динара и пословном имовином од 1.091,1 млрд динара. Група ЈП ЕПС БЕОГРАД у 2015. години бележи раст пословне активности (5,9%) и њени пословни приходи износе 225,1 млрд динара, а после прошлогодишњег губитка, остварила је нето добитак у износу од 7,0 млрд динара. Међутим, та група се издваја и према висини укупних губитака који су исказани у износу од 122,8 млрд динара. Након спроведених статусних промена, на крају 2015. године, матично правно лице ЈП ЕПС БЕОГРАД имало је контролу над три зависна правна лица, а број запослених у групи је 31.950 радника, што је за 263 радника више него претходне године.

Стабилно и успешно пословање из претходних година, и током 2015. године, наставила је група НИС АД НОВИ САД. У прилог томе говори и податак да од свих економских целина у српској привреди она заузима друго место према висини послових прихода и нето добитка, као и према вредности пословне имовине и капитала. Будући да се пад цене нафте на глобалном тржишту одразио и на перфомансе те групе, њени пословни приходи су опали за 19,5% у односу на претходну годину и износе 210,7 млрд динара, а упркос томе што је нето добитак скоро преполовљен, он је и даље исказан у високом износу од 14,6 млрд динара. Група НИС АД НОВИ САД располаже пословном имовином у висини од 366,0 млрд динара и капиталом од 190,5 млрд динара. У оквиру групе консолидовано је 12 зависних правних лица, а њено пословање обављано је са укупно 10.902 радника, од којих је половина била ангажована на лизинг.

Као најпрофитабилинја економска целина у 2015. години издваја се ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, са нето добитком од 14,7 млрд динара, који је за 17,6% мањи него у претходној години. Истовремено, група бележи пословне приходе веће за 3,6%, у износу од 122,4 млрд динара, а истиче се и према вредности пословне имовине од 261,8 млрд динара и капитала у износу од 166,0 млрд динара. Група ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД пословала је са осам зависних правних лица, а запошљавала је 12.865 радника (у претходној години 13.379 радника).

Висок приносни потенцијал у 2015. години бележи и група TELENOR DOO BEOGRAD са нето добитком у висини од 9,7 млрд динара, који је ипак мањи за 7,8% у односу на претходну годину. У оквиру те економске целине пословала су два зависна правна лица, а запошљавала је 945 радника (31 радник мање у односу на претходну годину).
 
Према оствареним резултатима пословања у 2015. години издваја се и група DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, која је остварила високе пословне приходе у износу од 87,9 млрд динара и нето добитак од 4,5 млрд динара. У саставу те групе пословала су три зависна правна лица, а број запослених на нивоу групе већи је за 809 радника у односу на претходну годину, тако да је запошљавала укупно 11.500 радника.

Динамичан раст профитабилности обележио је пословање групе СУНОКО ДОО НОВИ САД, чији нето добитак износи 4,3 млрд динара, а која се истовремено истиче и према висини пословне имовине (142,7 млрд динара), као и групе MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD и JUGOIMPORT SDPR JP BEOGRAD, које су оствариле нето добитак од 3,6 млрд динара односно 2,1 млрд динара.

Група FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC, и поред тога што је у 2015. години остварила пословне приходе мање за 10,6% него у претходној години, и даље је међу водећим према оствареном обиму пословне активности с обзиром да њени приходи износе 139,6 млрд динара. При томе, на нивоу групе исказан је нето добитак од 2,4 млрд динара, који је за 3,3% смањен у односу на претходну годину.

Када је реч о негативним резултатима пословања издваја се РТБ БОР ГРУПА – РТБ БОР ДОО БОР, која бележи највећи нето губитак од свих економских целина, у износу од 13,8 млрд динара. Нето губитак групе је тек незнатно повећан (0,4%) у односу на претходну годину, а знатно интензивније (30,2%) је растао укупан губитак, који је достигао износ од 108,7 млрд динара. У саставу групе пословала су четири правна лица, а укупан број запослених био је 4.996 радника, што је за 63 мање у односу на претходну годину.

Према висини исказаних губитака истиче се и MOLSON COORS SER DOO APATIN, иако је нето губитак те групе у износу од 7,9 млрд динара готово преполовљен у поређењу са претходном годином. Истовремено, укупан губитак групе је повећан за 12,3% и исказан је у високом износу од 71,8 млрд динара. Група је запошљавала 50 радника мање него претходне године односно укупно 765 радника, а у саставу је имала једно зависно правно лице.

Са највећим укупним губитком у 2015. години пословала је група ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, која је консолидовала осам зависних (од којих једно није имало пословних активности) и шест придружених правних лица. Укупан губитак групе износи 148,2 млрд динара и он је већи за 3,2% у односу на претходну годину, док је нето губитак осетно смањен и исказан је у износу од 0,4 млрд динара (у претходној години 46,0 млрд динара). Група ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД се истиче и према висини пословних прихода који износе 77,7 млрд динара, као и према вредности пословне имовине од 142,8 млрд динара. Број запослених је у 2015. години смањен за 688 радника, тако да је пословала са 2.903 радника.

Саопштење о пословању економских целина у привреди у Републици Србији у 2015. години објављено је у одељку Финансијски извештаји – Макроекономскe информације.

 
Предузетници – пријавa и одјава из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја за 2016. г - 4. новембар 2016.


Агенција за привредне регистре (АПР) је од данас, 04. новембра 2016. године, омогућила да се сви предузетници, који су од 2016. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, могу пријавити за достављање финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре. Такође, сви предузетници који су у току 2016. године прешли са двојног на просто књиговодство могу се одјавити из евиденције обвезника. Пријава/одјава предузетника се може извршити путем линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника.

Пријава, односно одјава предузетника врши се путем Посебног информационог система (ПИС ФИ). Како би пријава/одјава била могућа, непходно је да корисник претходно oтвори кориснички налог, уколико већ исти нема у ПИС ФИ систему.

Напомињемо да пријавa у евиденцију обвезника на наведени начин није могућа за предузетнике који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др), већ ће то моћи учинити преко и-мејл адресе: obveznicifi@apr.gov.rs.

 
Нови реализатори на Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја - 3. новембар 2016.

 

На Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја објављени су нови подаци за период јануар-јун 2016. године.

Поред података досадашњих реализатора, на Мапи Регистра су приказани и прелиминарни подаци за десет нових институција које овом регистру достављају податке о подстицајима.

Међу новим реализаторима су три министарства (здравство, просвета, наука и технолошки развој, култура и информисање) и седам секретаријата АП Војводине, који су у 2016. године укључени у систем функционисања овог регистра.

Иначе, на Мапи су приказани подаци о подстицајима 26 институција, међу којима су и нови реализатори подстицаја, чији ће збирни подаци пружити потпунију слику о подстицајима који су додељивани за регионални развој, не само са републичког, него и са покрајинског нивоа.

Подсећамо, на Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја дат је нумерички и графички приказ збирних података који се односе на четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области, општине) и временски низ од четири године (три претходне године 2013-2015 и првих шест месеци текуће године).

Мапа Регистра налази се на овом сајту у одељку Регистра мера и подстицаја регионалног развоја.

 
Највећи напредак Србије у извештају Светске банке - 26. октобар 2016.

Србија је од јуна прошле до јуна ове године значајно унапредила услове пословања, што је резултирало побољшањем позиције земље за 7 места (са 54. на 47. место) на ранг листи „Пословање (Doing Business) Светске банке“.

У најновијем Извештају о условима пословања 2017, Светска банка је по броју спроведених реформи сврстала Србију у првих 10 земаља на свету захваљујући реформама спроведеним у следеће три области - отпочињање пословања, добијање грађевинских дозвола и регистровање имовине.

Реформа у области отпочињања пословања односи се на поједностављење процедура и скраћење времена потребног за регистрацију фирме, што је Србији донело напредак од 18 места, са 65. на 47. место светске ранг листе.

Напредак је постигнут на основу увођења јединствене регистрационе пријаве за упис у Регистар привредних субјеката и Јединствени регистар пореских обвезника, што је поједноставило процедуру регистрације. Захваљујући електронском повезивању АПР-а и Пореске управе, укинута је и обавеза одласка у локалну организациону јединицу Пореске управе ради подношења пријаве за паушално опорезивање предузетника и пријаве за ПДВ обвезника. Укидањем ове процедуре, време потребно за отпочињање пословања скраћено је са 12 на 7 дана, а глобални просек је 21 дан.

Увођењем информационог система за издавање грађевинских дозвола, за чије је функционисање од 1. јануара ове године задужена Агенција за привредне регистре, Србија је успоставила систем електронског издавања грађевинских дозвола, и тиме повећала ефикасност процеса. Како стоји у извештају Светске банке, захваљујући овом систему, привредник у Београду сада може да изгради складиште у року од 156 дана, у односу на ранијих 327 дана.

Ова реформа обезбедила је највећи скок Србије на ранг листи земаља по лакоћи пословања, за 103 места, а у области добијања грађевинских дозвола остварен је напредак са 139. на 36. место, што је највише допринело побољшању укупне позиције земље.

Овогодишња листа први пут укључује и родну димензију, а регион Европе и централне Азије, коме припада и Србија, једини је у којем не постоје никакве баријере за жене у областима које прати Извештај.

Од земаља бивше Југославије, најбољи пласман има Македонија (10. место), Словенија (30. место) и Хрватска (43. место), а за Србијом (47. место) следе Црна Гора (51. место) и Босна и Херцеговина (81. место).

Обраћање Звонка Обрадовића, директора Агенције за привредне регистре, на Националној конференцији НАЛЕД-а на којој је представљен извештај Светске банке „Doing Business 2017- Јачање конкурентности Србије“, можете погледати овде или преузети са http://www.infobiro.tv/:

 
СТО НАЈ...привредних друштава у 2015. години - 27. септембар 2016.


У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2015. години, а данас је тим поводом одржана и конференција за новинаре.

У Саопштењу су приказане листе СТО НАЈ... привредних друштава утврђене на основу вредности основних финансијских перформанси, које су та друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2015. годину.

Листе СТО НАЈ... привредних друштава сачињене су на основу анализе и рангирања података за 90.400 привредних друштава, и то са аспекта успешности пословања – према пословним приходима и нето добитку, затим са аспекта финансијских капацитета – према пословној имовини и капиталу, као и са аспекта губитака – према нето губитку и укупном губитку.

Најпрофитабилније привредно друштво у 2015. години је ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, који је престигао НИС АД НОВИ САД, као најбоље пласирано друштво претходних година на листи СТО НАЈ... привредних друштава према нето добитку. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД остварио је нето добитак од 16,3 млрд динара, који је, ипак, нешто мањи него претходне године (16,9 млрд динара), а такав резултат остварио је уз благи раст пословних прихода (3,5%), исказаних у износу од 88,7 млрд динара. Поред високог износа добитка, то друштво се издваја и према вредности  пословне имовине од 201,5 млрд динара, тако да се оно налази и на петом месту на листи друштава са највећом пословном имовином. При томе, бележи стопу приноса на укупна средства (после опорезивања) од 9,0%, која је знатно изнад те стопе на нивоу целе привреде (2,2%). Високу профитабилност ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД остварио је уз 8.660 запослених, односно 412 радника мање него претходне године.

Водеће место на листи привредних друштава са највећим пословним приходима, али и друго место на листи најпрофитабилнијих привредних друштава у 2015. години заузима НИС АД НОВИ САД. Како је пад цене енергената на светском тржишту прилично утицао на пословање тог друштва, његови пословни приходи у износу од 199,9 млрд динара, иако највећи од свих друштава, опали су за 19,3% у односу на претходну годину, а нето добитак остварен у висини од 16,1 млрд динара смањен је скоро за половину и за 0,2 млрд динара је мањи од добитка првопласираног ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД. Уз то, НИС АД НОВИ САД се истиче и према висини финансијских капацитета којима располаже, будући да његова пословна имовина износи 376,7 милиона динара, а капитал 203,0 милиона динара, па је високопозиониран и на листама привредних друштава са највећом пословном имовином и капиталом (треће и четврто место). НИС АД НОВИ САД је у 2015. години пословао са 3.992 запослених, што је за 305 радника мање у поређењу са претходном годином.

Према вредности исказаних финансијских перформанси у 2015. години издваја се и ЈП ЕПС БЕОГРАД, који се, с обзиром на висок износ позитивног нето резултата и пословних прихода (11,0 млрд динара односно 154,5 млрд динара), налази на трећем месту на листама привредних друштава према висини нето добитка и пословних прихода. Такође, то јавно предузеће заузима и водећа места према вредности финансијских капацитета, имајући у виду да располаже пословном имовином у износу од 886,8 млрд динара и капиталом од 639,7 млрд, а значајан годишњи раст тих ресурса последица  је велике статусне промене током 2015. године, када му је припојено седам великих привредних друштава. При томе, ЈП ЕПС БЕОГРАД је на крају 2015. године исказао укупне губитке из претходног периода у висини од 103,5 млрд динара, па и према вредности тих губитака заузима место одмах иза првопласираног ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД.

Када је реч о најпрофитабилнијим делу српске привреде ту спадају и TELENOR DOO BEOGRAD, који се са нето добитком од 9,7 млрд динара налази на четвртом месту листе најуспешних привредних друштава, а једно место ниже је DELTA REAL ESTATE DOO BEOGRAD, чији је нето добитак, од 7,8 млрд динара, реализован претежно услед високог износа финансијских прихода од учешћа у добитку зависних правних лица (DELTA CITY 67 DOO BEOGRAD и DELTA M CG PODGORICA).

На листи СТО НАЈ... привредних друштава према нето добитку је укупно девет јавних предузећа, укључујући напред поменути ЈП ЕПС БЕОГРАД. Та јавна предузећа збирно стварају 5,8% нето добитка целе привреде, а према висини исказаног добитка издвајају се и ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД (3,1 млрд динара), ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ (3,1 млрд динара), као и ЈП ЕМС БЕОГРАД (2,8 мллрд динара). После високог негативног резултата претходних година, успешном делу привреде у 2015. години прикључио се и ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, са нето добитком од 3,0 млрд динара, а он и даље заузима водеће место према висини кумулираних губитака (150,3 млрд динара).

Према обављеном обиму пословне активности, поред НИС АД НОВИ САД и ЈП ЕПС БЕОГРАД (на првом и трећем месту), изваја се и другопласирани ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, са пословним приходима од 188,6 млрд динара. То друштво је, при томе, пословало са високим нето губитком (7,1 млрд динара), а иако је он мањи за 16,5% од прошлогодишњег, ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД заузима и четврто место на листи друштава са највећим нето губитком.

Високе пословне приходе уз позитиван нето резултат остварили су FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC и MERCATOR-S DOO NOVI SAD. FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC се налази на четвртом месту, а његови приходи износе 140,0 млрд динара и опали су за 10,6% у поређењу са претходном годином, док је MERCATOR-S DOO NOVI SAD једно место ниже и бележи пословне приходе у висини од 112,2 млрд динара, који су већи за 54,7% него претходне године, што је и последица преузимања трговинског пословања IDEA DOO BEOGRAD.

На незавидном првом месту листе привредних друштава са највећим нето губитком је КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ШАБАЦ АД МЛЕКАРА ШАБАЦ У СТЕЧАЈУ, чији је нето губитак у износу од 58,0 млрд драстично већи него претходне године (1,2 млрд динара), а углавном је резултат исказаног нето губитка пословања које се обуставља, расхода промене рачуноводствене политике и исправки грешака (56,2 млрд динара). Последично, то друштво у стечају бележи и изузетно велики укупан губитак (60,9 млрд динара), па се налази при врху листе друштава са највећим укупним губитком (пето место). Истовремено, број запослених је у односу на 2014. годину смањило са 457 на 70 радника.

Висок износ нето губитка бележи и ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО, која се са губитком од 17,7 млрд динара, већим за 54,3% него претходне године, налази на другом месту највећих губиташа у 2015. години. Једно место ниже на поменутој листи је ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, чији нето губитак износи 9,6 млрд динара, а то предузеће заузима и друго место према висини финансијских капацитета, како пословне имовине (528,6 млрд динара), тако и капитала (404,2 млрд динара).
 
У групи привредних друштава која су исказала највеће укупне губитке, поред напред поменутих ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД и ЈП ЕПС БЕОГРАД, који заузимају прва два места на листи, издваја се и друштво које је у поступку приватизације – трећепласирана ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО, чији укупан губитак износи 71,0 млрд динара и благо је повећан (2,0%) у односу на прошлогодишњи, али то друштво је, ипак, у 2015. години исказало нето губитак (1,4 млрд динара), који је знатно мањи него претходне године (11,0 млрд динара). Значајан износ губитка (63,5 млрд динара) кумулирају и једно место ниже рангиране ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД БЕОГРАД, а тај губитак је смањен за три петине у односу на претходну годину. Међутим, при томе треба имати у виду да је то друштво у 2015. години у циљу корпоративног реструктурирања спровело поступак издвајања уз оснивање три нова акционарска друштва.
 
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2015. години објављено је у одељку Финансијски извештаји – Макроекономске информације.   

Изјаве Драгана Стевановића, државног секретара у Министарству привреде и Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја можете погледати овде: 

 

 
Пријава текућег рачуна без одласка на шалтер АПР - 2. септембар 2016.


Привредни субјекти од данас више неће морати да достављају Агенцији за привредне регистре податке о својим текућим рачунима, ради регистрације.

Укидање овог корака у процедури за регистрацију привредних субјеката омогућено је на основу преузимања електронских података из Јединственог регистра рачуна Народне банке Србије.

Ова процедура односи се на сва привредна друштва, предузетнике и огранке страних привредних друштава чији се подаци воде у Регистру привредних субјеката АПР-а и који су до сада имали обавезу да након оснивања отворе пословни рачун у комерцијалној банци и тај податак, накнадно, пријаве АПР-у. Ова обавеза односила се и на пријаву сваке промене текућег рачуна коју ће убудуће АПР, аутоматски, преузимати од НБС и те податке ажурирати и објављивати на својој интернет страници.

Електронска размена пословних података између Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије установљена је на основу Споразума о сарадњи потписаног 2013. године којим је дефинисан приступ и међусобно преузимање из база података које води више државних органа, у циљу унапређења сервиса и услуга за грађане, те ефикаснијег обављања послова из надлежности ових државних органа. Преузимање података о текућим рачинима представља наставак ове сарадње.

 
Једношалтерски систем регистрације у потпуности заживео у пракси - 15. август 2016.

Захваљујући унапређењу једношалтерског система регистрације у оквиру кога су Агенција за привредне регистре (АПР) и Пореска управа извршиле обједињавање својих процедура, време регистрације оснивања и издавања ПИБ-а скраћено је на максималних 24 часа.

Од увођења унапређеног једношалтерског система регистрације, за првих пет месеци примене ове новине додељено је 21.499 ПИБ-ова. Највише ПИБ-ова је додељено током јуна (5.319), а за прве две недеље августа издато је 1.527 ПИБ-ова.

Уместо одласка пред шалтере Пореске управе, довољно је да оснивачи и предузетници исправно попуне Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (тзв. ЈРППС образац), доступну на шалтеру АПР и на интернет страни Агенције.

Исправним попуњавањем ове пријаве истовремено се подноси пријава за упис у регистар АПР-а и јединствени регистар пореских обвезника.

Захваљујући електронској размени података прикупљених на основу попуњене Јединствене регистрационе пријаве оснивања, укинута је и обавеза оснивача и предузетника да лично доставе пријаву за паушално опорезивање предузетника, односно пријаву за ПДВ обвезнике у локалној организационој јединици Пореске управе.

Према евиденцији АПР, тренутно је мање од 2% оснивача и предузетника који нису искористили нове погодности које им пружа једношалтерски систем регистрације оснивања. Тачније, ови оснивачи и предузетници нису доставили обавезне контакт податке који су неопходни ради спровођења процедура у Пореској управи.

 
Истиче рок за пријем консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2015. годину - 25. јул 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству,  да 01. августа (понедељак) до 24 часа, истиче Законом прописан рок за достављање тих извештаја за 2015. годину.

Консолидовани годишњи финансијски извештаји достављају се применом посебног информационог система Агенције, у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.

Све информације  у вези  са консолидованим годишњим финансијским извештајима за 2015. годину објављене су на интернет страници Агенције, у делу „Финансијски извештаји“ – „Врсте финансијских и других извештаја и документације“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“.

За додатна објашњења на располагању је електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

 
АПР и Пореска управа скратиле кораке у процедури и време за регистрацију оснивања - 14. јул 2016.

 

За прва четири месеца ове године, преко једношалтерског система регистрације додељено је 18.064 ПИБ-а који се данас издају по процедури која траје најдуже 24 часа. Марта месеца је додељено 3.098, а током јуна је издато 5.319 ПИБ-ова.

Ступањем на снагу новог Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, од 1. марта 2016. године измењена је Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (тзв. ЈРППС образац), којом се, истовремено, подноси пријава за упис у регистар АПР-а и јединствени регистар пореских обвезника, као и пријава за паушално опорезивање предузетника и пријава за ПДВ обвезнике.

Подношењем уредно попуњеног ЈРППС обрасца, Агенција за привредне регистре, за субјекте који испуњавају услове за регистрацију, доставља електронски податке из пријаве Пореској управи, а њена Централа, на основу тих података, по службеној дужности, одређује ПИБ и врши регистрацију субјеката уписом у Јединствени регистар пореских обвезника. Потом се потврда о додељеном ПИБ-у и извршеној регистрацији електронски прослеђује из Пореске управе Агенцији, ради регистрације, објављивања и уручења пореском обвезнику и регистрованом субјекту.

Како пријава за паушално опорезивање, односно евиденциона пријава за ПДВ, чини саставни део обрасца ЈРППС, уколико се ти подаци унесу у овај образац, они ће бити достављени Пореској управи преко АПР-а, тако да правно лице или предузетник не мора да одлази у локалну организациону јединицу Пореске управе, ради достављања ових пријава.

Једино је неопходно да се у образац ЈРППС (доступан на веб сајту АПР www.apr.gov.rs ) унесу тачни контакт подаци- број телефона и имејл адреса (на 4. страни ЈРППС обрасца), како би Пореска управа могла да изврши проверу доступности новооснованих привредних субјеката у циљу ефикасне комуникације са пореским обвезницима. Од посебне важности је да ови подаци, наведени у пријави, буду тачни, одн. порески обвезник је дужан да буде доступан на адреси седишта јер, у супротном, уколико се у поступку контроле и провере регистрованих података утврди да нису испуњени ови услови, Пореска управа може привремено одузети ПИБ.

Извршене промене, као резултат, донеле су реформу у сегменту покретања бизниса (business start-up), а скраћење времена регистрације и издавања ПИБ-а, као и укидање овог једног корака у покретању бизниса који се односи на обавезу посете локалној организационој јединици Пореске управе, значајно је поједноставило процедуру регистрације оснивања.

 

Захваљујући променама обрасца ЈРППС, изменама и допунама одређених прописа, али и подешавању информационих система АПР-а и Пореске управе, у потпуности је заживео једношалтерски систем регистрације оснивања чиме је постигнуто скраћење времена за спровођење одређених процедура. Ту чињеницу већ је констатовала Европска комисија у свом Извештају о напретку Србије за 2015. годину.

 
Окончан пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. - 1. јул 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је окончан пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину и да је закључно са 30.06.2016. (законом прописаним роком) достављено близу 153.000 извештаја, а од тог броја последњег дана обвезници су доставили око 7.000 извештаја.

Од укупног броја достављених извештаја Агенција је након обраде јавно објавила 119.000 редовних годишњих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом, за 8.000 извештаја обвезницима су послата обавештења о недостацима у тим извештајима, а у процесу обраде се налази 26.000 извештаја.

Такође, још једном обавештавамо све обвезнике који имају обавезу састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да је рок за достављање тих извештаја 31. јул  2016. године.

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2015. годину, обвезници могу пратити на овој интернет страни, одељак Финансијски извештаји, линк  „Претрага поступка обраде извештаја за 2015“.

За додатна питања и објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

 
Пословање привреде у 2015. години - 29. јун 2016.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2015. години, а данас је тим поводом одржана и конференција за новинаре.

Саопштење је израђено на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе за 2015. годину, као и збирно обрађених редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину које су привредна друштва, установе и предузетници доставили Агенцији, а који су објављени у Годишњем билтену финансијских извештаја за 2015. годину.

Општа карактеристика домаћих економских кретања у протеклој години је постепено поправљање укупног пословног амбијента, што показује и кретање основних макроекономских показатеља. Тако је у 2015. години укупна привредна активност благо повећана (0,7%), а још интензивнији годишњи раст бележи индустријска производња (8,2%). Такође, раст бележе и укупна инвестициона и кредитна активност, као и спољнотрговинска размена, пре свега извоз (7,8%). Инфлација је остала прилично ниска (1,5%), а депресијацијски притисци били су нешто блажи него претходне године (пад динара у односу на евро 0,6%, а у односу на долар 11,9%).

Благо оживљавање привредне активности имало је утицај и на пословање привредних друштава, а анализа њихових резултата пословања и финансијских ресурса показује да она, на укупном нивоу, у 2015. години бележе профитабилно пословање, али и да проблеми високе задужености и неликвидности, као и великих  кумулираних губитака нису превазиђени.

Оптимистични економски изгледи у земљи одразили су се на укупну пословну активност привредних друштава и раст запослености. У 2015. години обим остварене пословне активности је увећан (3,3%), тако да укупни приходи на нивоу привреде износе 9.165.583 милиона динара, док су укупни расходи од 8.963.936 милиона динара скоро задржани на прошлогодишњем нивоу. Посебан значај има то што је шестогодишњи тренд опадања броја запослених окончан, па су 92.842 привредна друштва запошљавала 992.531 радника, услед чега је број запослених у домаћој привреди већи за 21.360 радника него претходне године.

Пословање српске привреде са позитивним резултатом из пословних активности (404.118 милиона динара) настављено је и током 2015. године, с тим да тај резултат бележи још интензивнији годишњи раст (9,0%). Нешто умереније осцилације у вредности домаће валуте него претходне године, и поред високе задужености, условиле су оштар пад финансијских расхода (33,0%), па је губитак из финансирања од 104.955 милиона динара, као један од горућих проблема у протеклом периоду, смањен за више од три петине у поређењу са прошлогодишњим. Поред тога, и негативан резултат остварен по основу усклађивања вредности имовине, отписа потраживања и осталих активности (93.369 милиона динара) је скоро преполовљен.

Подстакнута охрабрујућим сигналима опоравка, у 2015. години домаћа привреда је прекинула серију непрофитабилног пословања која је трајала готово свих година кризе, изузев 2011. године, па су привредна друштва на укупном нивоу исказала позитиван нето финансијски резултат од 143.790 милиона динара, за разлику од претходне године када је губитак достигао 132.618 милиона динара.

Да је профитабилност обележила пословање већег броја привредних друштава, показује то што је скоро три петине (54.475) друштава пословало са нето добитком, а позитивном делу привреде прикључило се још 1.385 друштава више у односу на претходну годину. Укупан нето добитак од 466.661 милион динара повећан је за 14,6% у поређењу са прошлогодишњим. Насупрот томе, нето губитак у висини од 322.871 милион динара смањен је за две петине, а исказало га је 27.521 привредно друштво. Без исказаног резултата пословало је 10.846 друштава.

О успешнијем пословању српске привреде у односу на претходну годину говоре и резултати пословања одређених сегмената привредних друштава. Највећи део привреде, који обухвата привредна друштва без јавних предузећа и привредних друштава за које је покренут неки правни поступак - приватизација, стечај или ликвидација, односно сегмент привреде који послује превасходно по тржишним правилима, бележи импресиван раст профитабилности. Иако је овај сегмент и у претходној години пословао позитивно (13.816 милиона динара), добитак исказан у 2015. години драстично је повећан и износи 198.238 милиона динара. Раст профитабилности овог сегмента привреде остварен је уз повећање броја запослених.

Поред тога, посебно је важан и податак да се сегмент јавних предузећа, после негативних резултата читаве претходне деценије, током 2015. године, придружио профитабилном делу домаће привреде, тако да је 485 предузећа остварило позитиван нето финансијски резултат у износу од 8.310 милиона динара, док је у претходној години губитак тог сегмента износио 43.960 милиона динара. Највећи број јавних предузећа, њих 350, пословало је са нето добитком.

С друге стране, негативни део привреде и главне генераторе губитака, и у 2015. години, представљају привредна друштва у поступку приватизације, мада је њихов негативан нето резултат у висини од 23.889 милиона динара, драстично смањен у поређењу  са претходном годином (66,5%), као и привредна друштва у стечају и ликвидацији, која су са губитком на укупном нивоу од 38.869 милиона динара, већим за четвртину, наставила тренд негативног пословања из протеклог периода.

Позитивне резултате у највећем износу, за разлику од претходне године када су пословала са губитком, остварила су привредна друштва на нивоу сектора G-Трговина на велико и мало... и С-Прерађивачка индустрија (50.262 милиона динара односно 38.147 милиона динара), као и из сектора Н-Саобраћај и складиштење (12.943 милиона динара), док је позитиван резултат друштава из сектора Ј-Информисање и комуникације (34.611 милиона динара) значајно увећан у поређењу са претходном годином. Боље резултате него претходне године бележе и привредна друштва посматрано према величини, с тим да су позитивни резултати исказани на нивоу великих (67.816 милиона динара), средњих (43.156 милиона динара) и малих (59.393 милиона динара), док су микро друштва пословала са губитком (26.575 милиона динара) који је скоро за три петине мањи од прошлогодишњег.

Побољшан пословни амбијент током 2015. године рефлектовао се и на благо јачање финансијских ресурса домаће привреде, мада још увек нису превазиђене последице вишегодишње рецесије услед које је финансијска равнотежа и даље остала нарушена.

Привредна друштва су располагала укупном пословном имовином, већом за 2,2% него претходне године, у вредности од 12.832.988 милиона динара. Нешто бржи раст бележи капитал (3,9%), који износи 6.069.475 милиона динара, док су обавезе привредних друштава, уз годишњи прираст од 3,0%, достигле 8.306.033 милиона динара.  

Привреда је и у 2015. години наставила да увећава губитке, иако су они расли успореније него претходних година, по годишњој стопи од 9,5%. Укупни губици привредних друштава износе 3.476.370 милиона динара, а од тога 1.542.520 милиона динара односи се на губитке изнад висине капитала, који су порасли за 14,0%.

Кумулирани губици оптерећивали су пословање 41.082 привредна друштва, при чему су губици који су надмашили вредност капитала били озбиљна претња за пословање 24.588 друштава.

И поред извесних позитивних помака, проблеми високе задужености и неликвидности са којима се српска привреда суочавала у протеклом периоду нису изостали ни током 2015. године. Растући губици утицали су на топљење капитала, тако да су сопствени извори финансирања остали у висини прошлогодишњих (4.506.264 милиона динара). Како је износ сопственог капитала за финансирање пословања био недовољан, иначе висока задуженост наставила је да се додатно увећава, што показује и степен укупне задужености који је благо повећан у односу на претходну годину (1,84 наспрам 1,80). Истовремено, и неповољна рочна структура извора финансирања имала је за последицу неликвидност, па су привредна друштва из краткорочних извора финансирала сталну имовину у износу од 739.896 милиона динара, тако да је негативна вредност нето обртног капитала остала готово на прошлогодишњем нивоу.

Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2015. години објављено је у одељку Финансијски извештаји – Макроекономске информације.

Изјаве Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја можете погледати овде: 


 
Истиче рок за пријем редовниих годишњих финансијских извештаја за 2015. годину - 27. јун 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству а нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2015. годину у складу са чланом 33 и 34 овог Закона, да у четвртак 30. јуна 2016. године истиче рок за достављање ових извештаја.

Као датум пријема редовног годишњег финансијског извештаја који је састављен и достављен у Посебном информационом систему Агенције и потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, сматра се предаја финансијског извештаја 30. јуна до 24 часа.

Такође обавештавамо све обвезнике који имају обавезу састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона, да је рок за достављање тих извештаја 31. јул  2016. године.

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2015. годину, обвезници могу пратити на овој интернет страни, одељак Финансијски извештаји,  линк  „Претрага поступка обраде извештаја за 2015“.

За додатна питања и објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

 
Потписан Меморандум о сарадњи између АПР-а и АЈПЕС-а - 22. јун 2016.

Директорка Агенције Републике Словеније за јавноправне евиденције и сродне услуге (АЈПЕС), mr Мојца Куншек, и директор Агенције за привредне регистре Републике Србије (АПР), Звонко Обрадовић, потписали су данас у Београду Меморандум о разумевању о сарадњи, који има за циљ успостављање оквира за сарадњу на спровођењу заједничких активности.

Сарадња ће обухватити размену расположивих података и информација, пружање услуге бонитета и додељивања глобалног идентификатора правног лица (LEI Code), иницирање и учешће у регионалним и ЕУ пројектима, као и имплементацију Пројекта Европске банке за обнову и развој за успостављање Регионалног портала привредних регистара.

Осим тога, Меморандумом је обухваћена сарадња у пружању регистарских и аналитичких услуга јавном и приватном сектору, унапређењу технолошких платформи и моделирању пословних процеса, размени искустава у регистарском и институционалном управљању, као и у области унапређења сигурности података и обради података.

 
Саопштење АПР-а о великим корисницима података из финансијских извештаја - 16. јун 2016.

Поводом притужби које су Агенцији за приврeдне регистре упутили стални корисници услуга из Регистра финансијских извештаја да су поједина правна лица већ почела да пласирају податке из финансијских извештаја за 2015. годину на тржишту, Агенција обавештава јавност да још увек није почела да даје податке из тих извештаја великим корисницима, односно да предметне податке није испоручила поменутим лицима, па и не може да потврди аутентичност истих.

Агенција, као званични извор података из финансијских извештаја, обезбеђује потпуну транспарентност у коришћењу тих података и на својој интернет страници, у делу Финансијски извештаји, објављује Преглед великих корисника података из Регистра, по годинама. Преглед великих корисника садржи податке о кориснику, датум преузимања и број правних лица и предузетника за које су подаци преузети, као и опис тих података.

Давање података из финансијских извештаја за 2015. годину великим корисницима почеће када се стекну услови за то односно када буде објављен оптималан број финансијских извештаја за пружање те услуге. АПР ће благовремено објавити на својој интернет страници информацију о почетку давања података из финансијских извештаја за 2015. годину великим корисницима.

Такође, обавештавамо кориснике да је Агенција до сада обрадила и јавно објавила преко 107.000 финансијских извештаја за 2015. годину, што је око 70% од укупног броја.

Подсећамо кориснике да је у складу са Законом о рачуноводству рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину најкасније до краја јуна 2016. године.

 
Информација о начину претраживања података у Централној евиденцији привремених ограничења - 13. јун 2016.

Подацима из Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у АПР убудуће ће се приступати на исти начин као и осталим регистрима које води Агенција.

Преко претраживача, омогућен је приступ јавно доступним подацима на основу једног од два критеријума: према матичном броју правног лица и предузетника, или на основу назива, или дела назива, правног лица и предузетника, чији се подаци претражују у овој евиденцији.

 
Представљање Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у АПР - 1. јун 2016.

У присуству Њ.Е. Амбасадора Краљевине Норвешке Арне Санес Бјорнстада и министра привреде Жељка Сертића, у Агенцији за привредне регистре почела је с радом Централна евиденција привремених ограничења права лица регистрованих у АПР, чиме је почела примена Закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, који је крајем прошле године усвојила Народна Скупштина, на предлог Министарства привреде.

Пројекат успостављања Централне евиденције реализован је на основу Споразума који је Министарство спољних послова Краљевине Норвешке потписало са Владом Републике Србије 2013. године, у складу са Билатералним програмом, за чије је спровођење одговорна Канцеларија за европске интеграције. Циљ пројекта је подршка реформи државне управе, јачање владавине права и конкурентности.

Вредност донације коју је Краљевина Норвешка дала за реализацију пројекта је 700.000 евра и тим средствима обезбеђен је софтвер за Централну евиденцију. Сама Агенција је учествовала у пројекту са сопственим средствима у износу од око 100.000 евра којима је набављена хардверска опрема.

Успостављањем централне евиденције, први пут ће на једном месту бити обједињени електронски подаци о решењима, пресудама и другим актима на основу којих су државни органи донели мере којима су забранили или ограничили обављање делатности или послова, забранили располагање новчаним средствима и уделима у привредним друштвима или забранили вршење дужности одговорног лица у фирмама и предузетничким радњама.

У нови информациони систем уписиваће се и изречене мере пореских и инспекцијских органа, решења министарстава и других органа о одузимању овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија, субвенција итд. Преко Централне евиденције биће обезбеђена боља координација и ажурнија размена података између државних органа, уз помоћ  информационих технологија.

Србија има јавно доступне регистре са подацима за око 350.000 привредних друштава и предузетника, транспарентне финансијске извештаје, уговоре о лизингу и податке о заложним правима.

Циљ формирања Централне евиденције је пружање ажурних пословних података на основу којих ће трећа лица моћи да стекну што потпунију слику о пословној поузданости привредних друштава и физичких лица која управљају привредним друштвима, која обављају привредну делатност или располажу новчаним средствима компанија и предузетника.

Законом је створен правни основ за ограничавање права на регистрацију лицима која су привремено дисквалификована, одн. која су уписана у Централну евиденцију привремених ограничења. Правне последице привременог ограничења трају за време важења акта надлежног органа и на начин који је тим актом одређен.

Централна евиденција се води у електронској форми, а упис података се врши по службеној дужности, путем јединствене информационе платформе који ће водити и њоме управљати и одржавати је Агенција.

КЛАСИФИКАЦИЈА ОСНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА:

Врста мере

Орган

Акт

Забрана или ограничење обављања делатности или послова

Суд

Пресуда

Решење

Управни орган

Решење

Забрана располагања новчаним средствима

Суд

Пресуда

Решење

Управни орган

Решење

Забрана вршења дужности или позива одговорном лицу у правном лицу или предузетнику

Суд

Пресуда

Решење

Управни орган

Решење

Забрана или ограничење располагања уделима или друго ограничење сходно прописима којима се уређује правни положај привредних друштава

Суд

Пресуда

Решење

Мера изречена на основу прописа којима се уређује порески поступак и пореска администрација

Управни орган

Решење

Мера изречена у поступку из надлежности органа инспекцијског надзора

Управни орган

Решење

Мера одузимања овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија, субвенција, подстицаја или других права утврђених посебним законима

Управни орган

Решење

Правно лице

Решење

Друга мера у складу са законом

Суд

Пресуда

Решење

Управни орган

Решење

Правно лице

Решење

Видео изјаве директора АПР, Звонка обрадовића, министра привреде, Жељка Сертића и Њ.Е. Амбасадора Краљевине Норвешке, Арне Санес Бјорнстада, можете погледати овде:

 
Објављен Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину - 25. мај 2016.

Агенција за привредне регистре објавила је Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину, који садржи збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији, за последње две године.

Поводом издавања Билтена данас је одржана и конференција за новинаре на којој су презентовани основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у земљи у 2015. години, дати на основу збирних података из извештаја за статистичке и друге потребе за 2015. годину, уз сагледавање њихових тенденција према збирним подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину је друго издање те публикације у којој су, по први пут у нашој земљи, на једном месту објављени збирни подаци о пословању свих правних лица и предузетника, на укупном нивоу, као и према нижим нивоима класификације, који су уређени у складу са званичним стандардима и усаглашени са европским правилима.

Билтен је израђен на основу збирне обраде података за статистичке и друге потребе за 2015. годину за 130.970 правних лица и 17.109 предузетника. Подаци су обрађени и објављени према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности правног лица или предузетника.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину састоји се из три поглавља, и то:

1.    Поглавље 1 – Реални сектор
2.    Поглавље 2 – Финансијске институције
3.    Поглавље 3 – Непрофитне институције.

Уз свако поглавље дате су основне методолошке напомене у којима су објашњене специфичности приказаних података, и то са аспекта извора података и начина приказивања, обухватности, класификација, као и објашњења појединих појмова.

Агенција објављивањем Билтена који садржи детаљан приказ збирних података за статистичке и друге потребе, уз објављивање појединачних редовних годишњих финансијских извештаја с прописаном документацијом, на интернет страни, обезбеђује потпуну транспарентност финансијских извештаја.

Сходно Закону о рачуноводству, подаци за статистичке и друге потребе на индивидуалном нивоу не могу се уступати трећим лицима без изричите сагласности правног лица или предузетника на кога се они односе, нити се могу јавно објављивати.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину објављен је двојезично, на српском и енглеском језику, и доступан је домаћој и страној јавности у одељку Финансијски извештаји, део Макроекономске информације / Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину.

Изјаве Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја можете погледати овде: 


 
Директор АПР реизабран за члана Форума европских привредних регистара - 10. мај 2016.


На годишњем заседању Генералне скупштине Форума европских привредних регистара (European Commerce Registers’ Forum – ECRF), одржаној јуче, 9. маја 2016. године, у Кардифу, у Великој Британији, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић реизабран је за члана Управног одбора Форума на период од две године.

Обрадовић је председавао 11. Годишњом конференцијом Форума која је 2008. године одржана у Београду, а потом је обављао и функцију Потпредседника Форума у периоду 2008/2009. године. На место члана Управног одбора Форума, директор Агенције за привредне регистре изабран је у периоду 2015/2016, а реизбором у Кардифу мандат је продужен до 2018. године. Осим из Србије, чланови УО Форума су представници из Шведске (председавајућа), Луксембурга, Италије, Литваније и Гибралтара.

Агенција за привредне регистре је од 2005. године члан ове најбројније европске струковне асоцијације која тренутно окупља институције надлежне за регистрацију привредних субјеката из 33 земље, од којих су 20 чланице Европске уније.

Континуирано и предано, АПР улаже велики труд и рад у унапређење међународне сарадње и размену искустава у области вођења електронских регистара и регистрације привредних субјеката, а осим активне улоге коју има у раду Форума европских привредних регистара и Европског привредног регистра, АПР учествује и у раду Међународног удружења комерцијалних администратора и највећих ваневропских струковних удружења.

Иначе, у Кардифу се ове године, по први пут, одржава заједничка годишња конференција две највеће међународне регистарске асоцијације које окупљају чланове из 79 држава/јурисдикција, тако да конференцији у Великој Британији присуствује 261 делегат из европских и Азијско-пацифичких земаља.

 
Систем за подношење електронских пријава грађевиснких дозвола поново у функцији - 2. мај 2016.

Приступ централном информационом систему грађевинских дозвола је поново омогућен корисницима.

 
Обавештење за кориснике Система за подношење електронских пријава грађевинских дозвола - 28. април 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да ће од данас, 28. априла од 17 часова, па током предстојећих празника, приступ централном информационом систему грађевинских дозвола  бити онемогућен због текућег одржавања.

 
Нерадни дани у АПР за предстојеће празнике - 28. април 2016.

Обавештавамо кориснике да Агенција за привредне регистре неће радити за време Васкршњих и првомајских празника, и то на Велики петак, 29. априла, као ни 2. и 3. маја 2016. године, а све у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011).

 
Објављивање Мапе Регистра мера и подстицаја регионалног развоја са подацима за 2015. годину - 15. април 2016.

Обавештавaмо све заинтересоване кориснике да је, од данас, у одељку Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, објављена Мапа Регистра, са годишњим подацима за 2015. годину.  

На Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја приказани су збирни подаци о подстицајима регионалног развоја, као и други подаци релевантни за регионални развој, на српском и енглеском језику, за четири протекле године (2012 – 2015) и на четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области, општине).

 
Мишљење Министарства туризма о правилима одређивања пословног имена - 13. април 2016.

АПР преноси информацију са сајта Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије:

У одредби Закона о туризму која дефинише будућа правила о одређивању назива фирми дошло је до техничке грешке у редактури која ће бити отклоњена, тако да ће имена својих објеката морати да мењају само они угоститељи у чијем се називу налази више од једне делатности, изјавио је саветник министра трговине, туризма и телекомуникација Александар Денда.

Техничка грешка ће, како је најавио, бити отклоњена Правилником о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности који ступа на снагу 14. априла и нико од угоститеља због тога неће сносити штету и додатне трошкове.

„У завршној редактури закона, после гласања у Скупштини, направљена је техничка грешка и у члану 67. уместо објашњења да пословно име или фирма не могу да садрже речи које указују на угоститељски објекат, изостављено је „више од једне врсте“, што је довело у заблуду власнике објеката“, објаснио је Денда.

Обзиром да је за спровођење закона предвиђено доношење правилника који ближе одређује примену закона, у процедури је, истиче он, Правилник о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности којим ће се превазићи неодређеност спорног члана 67. Закона о туризму.

Денда прецизира да постојећи и нови власници угоститељских објеката неће моћи да користе више назива делатности, нпр. кафе пицерија, кафе ресторан и друге комбинације различитих врста.

„Мораће да изаберу једну од претежних делатности и да је ускладе са Правилником о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности који ће бити на снази од 15. априла ове године“, истакао је Денда.

На тај начин се, тврди Денда, спречава довођење у заблуду корисника, подиже квалитет сваког од угоститељских објеката, спречава манипулација да се минималним улагањима, рецимо, у кафе, обавља и знатно захтевнија делатност ресторана и пружаоци услуга доводе у неравноправни положај.

У случају да имају више делатности са прописно опремљеним објектима, потребно је, објашњава он, да сваку од делатности посебно региструју са називом који јасно упућује на делатност.”

 
Почетак давања изворних финансијских извештаја за 2015. годину - 12. април 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да су изворни редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину – на српском и енглеском језику доступни у оквиру услуга које се пружају из Регистра финансијских извештаја, почев од данас, 12. априла 2016. године. 

Изворни финансијски извештаји за 2015. годину могу се наручити за правна лица и предузетнике за које су ти извештаји, као потпуни и рачунски тачни, јавно објављени на интернет страници АПР. При томе, до сада су објављени редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину за преко 60.000 правних лица и предузетника.

Предлажемо корисницима да пре наручивања извештаја увидом на линк Претрага објављених финансијских извештаја почев од 2014. провере да ли је за конкретно правно лице односно предузетника тај извештај објављен.

У случају да редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину није јавно објављен потребно је доставити податке о правном лицу односно предузетнику на кога се извештај односи на и-мејл адресу bonitet@apr.gov.rs.

Истовремено, потребно је проверити статус обраде редовног годишњег финансијског извештаја, на линку Претрага поступка обраде извештаја за 2015. годину, у делу Предмети у раду. Ако у извештају који је достављен АПР има недостатака обвезник мора што пре отклонити те недостатке, по процедури за обраду, како би извештај могао бити јавно објављен и доступан корисницима у оквиру услуга из Регистра финансијских извештаја. 

Услуге бонитета (извештаји о бонитету и скоринг) у којима су укључени подаци из финансијских извештаја за 2015. годину биће накнадно доступне корисницима, а информација о почетку пружања тих услуга биће благовремено објављена.

 
Достављање консолидованих и замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину - 8. април 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 8. априла 2016. године, у оквиру Финансијских извештаја, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак:

  • уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном  документацијом за 2015. годину,
  • замене редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину.

Подсећамо, да Закон о рачуноводству обавезује матична правна лица, која имају контролу над једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно лице), да консолидоване финансијске извештаје и прописану документацију за 2015. годину, за економску целину, достављају Агенцији до 31. јула 2016, искључиво у електронском облику, применом посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. 

Истовремено, Агенција је у посебном информационом систему омогућила и замену редовних годишњих финансисјких извештаја за 2015 годину, под условом да су ти извештаји јавно објављени на интернет страни Агенције. Обвезник може да захтева замену јавно објављеног редовног годишњег финансијског извештаја, ако утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај нису исказани истинито и објективно, а скупштина односно други надлежни орган обвезника донесе одлуку о усвајању финансијског извештаја измењене садржине, у односу на извештај који је био јавно објављен. Замену објављених редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину, обвезник може вршити најкасније до краја ове године.

Такође, обавештавамо све заинтересоване кориснике да је Агенција закључно са данашњим даном, обрадила и јавно објавила близу 40.000 редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину, који су достављени истовремено са извештајима за статистичке и друге потребе.

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом за 2015. годину, истиче 30. јуна ове године. 

 
Достављање редовних годишњих финансијских извештаја и резултати пријема статистичких извештаја - 4. март 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да ће од понедељка, 7. марта 2016. године, бити омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2015. годину, чији је рок за достављање 30. јун 2016. године.

Извештаје за статистичке потребе за 2015, годину, потписане квалификованим електронским потписом, електронским путем је доставило 150.000 правних лица и предузетника. Од тога је 104.000, односно 69 одсто обвезника истовремено измирило обавезу достављања и редовних годишњих финансијских извештаја, који су послати уз извештаје за статистичке потребе. Само статистичке извештаје поднело је 34.000, односно 23 одсто правних лица и предузетника, а достављено је и 12.000 изјава о неактивности (8 одсто обвезника).

Агенција је отпочела обраду извештаја за статистичке потребе која ће бити завршена у прописаним роковима. Агенција ће објављивати на својој интернет страни обавештења о утврђеним недостацима, а обвезнике подсећамо да недостатке треба да отклоне у року од 8 дана од дана објављивања на сајту. У противном, подаци из достављеног извештаја не могу бити уписани у базу за статистичке потребе.

Још једном подсећамо обвезнике да Агенција наставља да пружа подршку корисницима, односно да сва питања, као и до сада, могу слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs, finizvestaji@apr.gov.rs и sd@apr.gov.rs.

 
Нове регистрационе пријаве за оснивање - 29. фебруар 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све кориснике да 1. марта 2016. године почиње да се примењује нови Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција

Овим правилником прописане су нове јединствене регистрационе пријаве (ЈРППС обрасци) које су корисници обавезни да попуне приликом пријаве оснивања.

Наведеним Правилником омогућава се да се јединственом пријавом оснивања изврши и пријава Пореској управи за паушално опорезивање предузетника, односно пријава за ПДВ обвезнике. 

На тај начин је у потпуности заживео једношалтерски систем регистрације приликом оснивања привредних субјеката захваљујући којем корисници не морају да достављају додатну документацију Пореској управи, већ само попуњавају ЈРППС образац.


 
Више од половине обвезника доставило електронске финансијске извештаје АПР - 26. фебруар 2016.

У посебном информационом систему Агенције за привредне регистре (АПР) тренутно се налази 133.496 електронских финансијских извештаја за 2015. годину, од чега је закључно са 25. фебруаром Агенцији достављено 79.888 електронски потписаних извештаја. 

Имајући у виду да мањи део обвезника још увек није приступио информационом систему, подсећамо да до истека рока за достављање статистичких извештаја има још 4 дана, односно да је статистичке извештаје неопходно поднети до 29. фебруара 2016. године. 

Посебно указујемо да ће АПР пружити сву подршку корисницима који своје статистичке, односно финансијске извештаје састављају током викенда, као и да сва питања могу слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs, finizvestaji@apr.gov.rs и sd@apr.gov.rs

Подсећамо и да је рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја 30. јун 2016. године.


 
Важно саопштење за кориснике Посебног информационог система Агенције - 22. фебруар 2016.

Агенција за привредне регистре у овом тренутку предузима све што је у оквирима њених могућности да отклони одређене техничке сметње и успореност у раду информационог система пријема, а пре свега потписивања финансијских извештаја. На данашњи дан Агенцији је поднето 26.000 финансијских извештаја, а у информационом систему траје обрада још додатних 60.000 финансијских извештаја. Захваљујемо корисницима на разумевању и истовремено се извињавамо због техничких проблема.

 
Достављања електронских финансијских извештаја за 2015. годину - 19. фебруар 2016.

Поводом почетка достављања електронских финансијских извештаја за 2015. годину, у Агенцији за привредне регистре је одржана конференција за новинаре на којој је Ружица Стаменковић, Регистратор Регистра финансијских извештаја, упознала представнике медија са новим начином електронског састављања и достављања финансијског извештаја потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, као и осталим новинама које је донео нови Закон о рачуноводству који је у домаће финансијско извештавање увео извештавање за потребе државе и јавно објављивање.

Тренутно је преко посебног информационог система АПР примљено више од 13.000 извештаја, а за нешто више од 46.000 извештаја се уносе подаци и документа у систем. Тек кад законски заступник стави електронски потпис на унети извештај и приложену документацију, сматраће се да је извештај достављен у складу са законом. Извештаје достављене у папиру АПР неће обрађивати.

Прошле године је само 11.000 обвезника имало обавезу да достави електронске извештаје, док се ове године та законска обавеза односи на више од 150.000 правних лица и предузетника. Да би испунили ову обавезу, пре свега, микро правна лица треба да прибаве квалификовани електронски потпис за законског заступника и да се информатички припреме за коришћење посебног информационог система за унос, контролу и достављање извештаја и документације у електронском облику, потпуно без папира.

Презентација Електронско достављање финансијских извештаја за 2015. годину.

Изјаве Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја можете погледати овде: 

 
Нерадни дани због Дана државности - 12. фебруар 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава своје кориснике да због обележавања Сретења Дана државности, неће радити 15. и 16. фебруара 2016.

 
Посебан информациони систем Агенције од данас доступан корисницима - 1. фебруар 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 1. фебруара 2016. године, у оквиру дела Финансијски извештаји, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном  документацијом  за 2015. годину.

Подсећамо да Закон о рачуноводству обавезује сва правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2015. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. 

За примену посебног информационог система Агенција је обезбедила Техничко упутство за примену тог система, као и Техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом. За решавање спорних питања у вези примене посебног информационог система Агенције корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs.

Поред тога, Агенција је корисницима обезбедила увид у евиденцију обвезника  путем линка Претрага евиденције обвезника. Претрага  се може  вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива као и о обрасцима на којима обвезник саставља извештаје.

У случају да увидом у поменуту евиденцију обвезник, евентуално, утврди да подаци  нису ажурни, потребно је да упути рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Детаљна упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2015. годину корисницима су доступна путем линка Врсте финансијских и других извештаја и документације.

 
Сајт АПР прошле године посетило 4 милиона корисника - 8. јануар 2016.

Током 2015. године, интернет страна АПР је, према Гугловој аналитици, имала 4,2 милиона посетилаца који су направили 17,6 милиона посета. 

Прегледано је 106,5 милиона страница сајта, а највећи број дневних посета, забележен 30.03.2015, достигао је 111 хиљада посета. Март је, уједно, био и месец у којем је забележен највећи број посета, 2,1 милион, као и највећи број посетилаца, 629 хиљада. 

Нешто мање од четвртине укупног броја посетилаца спада у редовне кориснике сајта АПР.

У поређењу са 2014. годином, прошле године је повећан број посетилаца за око 20 одсто, док је за 19 одсто повећан број посета, а за 10 одсто је било и више прегледаних страна званичне интернет презентације Агенције за привредне регистре.

 
Брисање предузетника само уз доказ о измиреним пореским обавезама - 6. јануар 2016.

Од 01.01.2016 године, ступањем на снагу одредбе члана 29. став 7. и 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, за предузетнике је поново уведена обавеза да приложе доказ о измиреним пореским обавезама приликом подношења регистрационе пријаве за брисање из Регистра привредних субјеката.

Уз осталу документацију, предузетник треба да Агенцији достави два уверења о непостојању неизмирених пореских обавеза. Једно уверење/потврду издаје надлежна организациона јединица Пореске управе РС, а друго уверење односно потврду издаје пореска администрација надлежне јединице локалне самоуправе. Обе потврде/уверења не смеју бити старија од пет дана у односу на моменат подношења захтева за брисање из регистра у Агенцији за привредне регистре.

 
Зорана Михајловић у посети АПР поводом почетка рада е-система за издавање грађевинских дозвола - 4. јануар 2016.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић обишла је Агенцију за привредне регистре (АПР), где је почела са радом Централна евиденција обједињених процедура. У ову јединствену, централну, јавну, електронску базу биће обједињени подаци о току сваког појединачног предмета, документацији која је приложена и прибављена у поступцима које спроводе надлежни органи по захтевима у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, укључујући одлуке и друга акта надлежних органа који настају у том поступку. 

Изјаве Директора АПР Звонка Обрадовића, министарке грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре Зоране Михајловић и извршне директорке НАЛЕД-а Виолете Јовановић, можете погледати овде: 


 

Aрхива вести

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR