уторак 19. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Архива 2009

Радно време АПР током Новогодишњих и Божићних празника - 31. децембар 2009.

У четвртак 31. децембра 2009. године седиште Агенције за привредне регистре (АПР) у Београду радиће са странкама од 9 до 15 часова.

Организационе јединице АПР такође ће радити непромењено, осим организационих јединица у Ужицу и Зрењанину чије ће радно време 31. децембра 2009. године и 06. јануара 2010. године, бити до 13 часова.

 
У Регистар јавних гласила пристигло 19 пријава, а већ уписано 18 штампаних дневних новина - 2. децембар 2009.


У Регистар јавних гласила до данас је уписано 18 штампаних дневних новина, а пријава једног јавног гласила је у поступку регистрације.

Наиме, на основу Правилника о начину вођења Регистра јавних гласила („Службени гласник РС”, 82/09), који је ступио на снагу  14. октобра, штампане дневне новине имале су законски рок да до 13. новембра поднесу своје регистрационе пријаве за упис у овај регистар. С обзиром да су своје пријаве дневне штампане новине могле да поднесу лично у београдском седишту АПР, 13 организационих јединица у Србији или поштом, у Агенцију је, закључно са 18. новембром, пристигла 161 регистрациона пријава, од којих је 113 медија већ уписано у Регистар јавних гласила. Од тога, АПР је примио 19 регистрационих пријава за упис штампаних дневних новина.

Остала јавна гласила, сходно Закону о јавном информисању („Службени гласник РС”, бр. 43/03,61/05 и 71/09), имају обавезу да поднесу регистрационе пријаве за упис у Регистар јавних гласила у року од 90 дана од дана ступања на снагу Правилника.

Поступак уписа за јавна гласила је бесплатан.

СПИСАК ШТАМПАНИХ ДНЕВНИХ ЈАВНИХ ГЛАСИЛА, УПИСАНИХ У РЕГИСТАР ЈАВНИХ ГЛАСИЛА ДО 18.11.2009: 

 • ПОЛИТИКА
 • СПОРТСКИ ЖУРНАЛ
 • ДАНАС
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРАВДА
 • ДНЕВНИК
 • ГРАЂАНСКИ ЛИСТ
 • ТИМОК
 • НАРОДНЕ НОВИНЕ
 • MAGYAR  SZÓ
 • КУРИР
 • ГЛАС ЈАВНОСТИ
 • ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ
 • СПОРТ
 • ПРЕС ДНЕВНЕ НОВИНЕ
 • БЛИЦ
 • БЕСПЛАТНЕ ДНЕВНЕ НОВИНЕ 24 САТА
 • АЛО!
 
АПР организовала минимум процеса рада 19.11.2009. године - 18. новембар 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава странке да ће у четвртак, 19. новембра бити организован минимум процеса рада, односно да ће радити само пријемне шалтер сале у периоду од 9-15 часова. Остале службе Агенције неће радити.

 
Штампаним дневним новинама данас истиче рок за упис у Регистар јавних гласила - 13. новембар 2009.


Агенција за привредне регистре је до четвртка, 12. новембра, примила 117 регистрационих пријава за упис у Регистар јавних гласила.

АПР је до сада извршила поступак регистрације односно издала 62 решења за упис јавних гласила у електронски регистар.

У Регистар јавних гласила, који је почео са радом 14. октобра, до јуче се уписало 10 штампаних дневних јавних гласила, а за преостале штампане дневне новине данас истиче законски рок за бесплатан упис у регистар. Уколико се регистрационе пријаве шаљу поштом, важно је да на поштином печату буде назначен данашњи датум.

 
Регистру удружења поднето 318 пријава - 12. новембар 2009.


Од 22.октобра, закључно са средом, 11. новембром, Регистар удружења је примио укупно 318 регистрационих пријава, од чега се 138 захтева односи на упис оснивања нових удружења, 67 на усклађивање постојећих удружења са новим Законом о удружењима, док је 1 пријава пристигла са захтевом за упис представништва страног удружења у Регистар страних удружења.

Удружења којима је у статуту наведено да обављају одређену привредну делатност, АПР упозорава да је приликом оснивања новог удружења неопходно да се, осим пријаве за упис у Регистар удружења, поднесе и попуњена пријава за упис претежне делатности у Регистар привредних субјеката.

Уз решење о регистрацији оснивања, АПР ће удружењу доставити и ПИБ који Пореска управа додељује АПР електронским путем, у оквиру једношалтерског система регистрације, а на основу Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре (Сл.гласник РС, број 32/09 од 05.05.2009).

Остале информације о поступку уписа у Регистар удружења, као и бесплатне примерке регистрационих пријава, пронађите у одељку Удружења/ О Регистру/ Упутства/ Обрасци.

Такође, обавештавамо кориснике да ће од петка, 13. новембра, у одељку Претрага података бити доступни јавни подаци о удружењима која су већ уписана у електронски Регистар удружења. Начин претраге је исти као и за остале регистре које води АПР, а критеријум претраге је по матичном броју или називу удружења.

 
Бржи приступ претрагама података - 6. новембар 2009.


Агенција за привредне регистре је данас своју званичну интернет страну пребацила на оптички линк брзине 5 Мб/с како би убрзала бесплатне претраге јавно доступних података.

Сви корисници претрага у оквиру Регистра привредних субјеката, Регистра финансијског лизинга, Регистра заложног права, Регистра јавних гласила, Регистра удружења и Регистра страних удружења, моћи ће брже да дођу до тражене информације у оквиру њих.

Агенција ће наставити са даљим унапређивањем приступа грађана, правних лица и институција сервисима које пружа.

 
Дневне новине 'Борба' регистроване у Регистру јавних гласила - 2. новембар 2009.


Процес регистрације дневнe новинe Борба је данас завршен у Агенцији за привредне регистре и онa je уписанa као последњa од 19 штампаних дневних јавних гласила у Регистру јавних гласила.

Такође, данас су у Регистар јавних гласила уписани и следећи ФОНЕТ сервиси: ФОНЕТ дневни писани сервис вести, ФОНЕТ тонски сервис вести, ФОНЕТ ТВ сервис вести и ФОНЕТ дневни фото сервис вести.

Комплетан списак штампаних дневних јавних гласила је следећи:

 • ПОЛИТИКА
 • СПОРТСКИ ЖУРНАЛ
 • ДАНАС
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРАВДА
 • ДНЕВНИК
 • ГРАЂАНСКИ ЛИСТ
 • ТИМОК
 • НАРОДНЕ НОВИНЕ
 • MAGYAR  SZÓ
 • КУРИР
 • ГЛАС ЈАВНОСТИ
 • ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ
 • СПОРТ
 • ПРЕС ДНЕВНЕ НОВИНЕ
 • БЛИЦ
 • БЕСПЛАТНЕ ДНЕВНЕ НОВИНЕ 24 САТА
 • АЛО!
 • БОРБА.
 
Истиче рок за предају усвојених консолидованих финансијских извештаја - 29. октобар 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа обвезнике ревизије да рок за достављање усвојених консолидованих финансијских извештаја истиче 31. октобра.

Напомињемо да се, уз усвојене консолидоване извештаје, достављају и мишљење ревизора и изјава законског заступника о усвајању финансијског извештаја. Мишљење у оригиналу и изјава у оригиналу морају бити потписани и оверени печатом.

За регистрацију усвојених консолидованих финансијских извештаја се не наплаћује накнада.

 
У прва два дана примљено 19 пријава уписа у Регистар удружења - 23. октобар 2009.


Регистар удружења, који је почео са радом 22.октобра, првог дана је примио 6 пријава, од којих је пријаву за регистрацију оснивања новог удружења, заведену под редним бројем 1, предало Удружење пројект менаџера Србије. Другог дана, у Регистру је примљено 13 пријава.

 
Регистар удружења и Регистар страних удружења од данас почињу са радом - 22. октобар 2009.


Од данас је Србија добила два нова јавна електронска регистра са обједињеним подацима о домаћим удружењима, савезима удружења и представништвима страних удружења, речено је на данашњој конференцији за новинаре у Агенцији за привредне регистре, на којој су министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић и директор АПР Звонко Обрадовић најавили почетак рада Регистра удружења и Регистра страних удружења.

За сада се располаже подацима о 47.000 домаћих и страних удружења, али  ће се тачан број знати по окончању поступка уписа, одн. усклађивања, који за представништва страних удружења траје 3 месеца, док за домаћа удружења и савезе удружења траје 18 месеци, истакао је на конференцији за новинаре директор АПР Звонко Обрадовић и додао да ће упис у електронске регистре за постојећа удружења бити бесплатан, док ће накнаде за регистрацију бити у просеку ниже за 30 одсто, у односу на раније.

Према речима Обрадовића, ово је први пут да се обједињени подаци о домаћим удружењима воде на једном месту, јер су до сада то радили Министарство за државну управу и локалну самоуправу и МУП, а Регистар страних удружења раније није ни постојао, јер су представништва страних удружења имала обавезу само да се пријаве у Министарству иностраних послова.

Министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић казао је да Србија, по оцени стручне јавности, има најбољи Закон о удружењима, јер су у њега примењена искуства других земаља. Он је додао да је овај закон либерализовао услове за регистрацију удружења, јер не постоји здраво демократско друштво без слободе удруживања грађана.

„Наш циљ је да грађани озбиљно схвате овај пропис, јер гарантује слободу удруживања у Србији на највишем нивоу, а омогућава и ефикасан механизам контроле финансија“, навео је Марковић.

Он је појаснио да је поступак регистрације и вођење регистра прешло у надлежност АПР, али надзор над спровођењем Закона и одлучивање о жалбама на првостепена решења Агенције остају у надлежности Министарства.

Влада Србије је као одговорно лице за рад оба регистра именовала Нивес Чулић, која је постављена на ту функцију на период од четири године.   

Агенција ће решења о регистрацији достављати удружењима у законском року од 30 дана, а на Интернет страни АПР биће објављивани ажурни подаци о регистрованим удружењима. Јавности ће, тако, на лак и свима доступан начин путем Интернета, бити доступни подаци о регистрованим удружењима, њиховом делокругу рада и територијалној заступљености. Будући да велики број ових удружења остварује приходе и спада у привредне субјекте, електронски регистри допринеће већој транспарентности привредних и друштвених активности у Србији.

 
Позив медијима - 21. октобар 2009.


Kонференција за новинаре
ПОЧЕТАК РАДА РЕГИСТРА УДРУЖЕЊА И РЕГИСТРА СТРАНИХ УДРУЖЕЊА У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Поводом почетка рада Регистра удружења и Регистра страних удружења,Министарство за државну управу и локалну самоуправу и Агенција за привредне регистре (АПР) позивају медије на конференцију за новинаре у четвртак, 22. октобра, са почетком у 10.30 сати, у пријемној шалтер сали АПР (Бранкова бр. 25).

Министар за државну управу и локалну самоуправу, г. Милан Марковић говориће о новинама и циљевима недавно усвојеног Закона о удружењима, који на нов начин уређује област рада удружења, савеза и представништава страних удружења. Директор Агенције за привредне регистре, г. Звонко Обрадовић упознаће јавност о новинама у начину регистрације и вођења два нова јавна електронска регистра - Регистра удружења и Регистра страних удружења, која ће од четвртка 22. октобра, почети да се воде у Агенцији за привредне регистре, као поверени послови.

 

 
Регистар јавних гласила данас почиње са радом у АПР - 14. октобар 2009.


У Агенцији за привредне регистре (АПР), од данас 14. октобра је почео са радом Регистар јавних гласила.

Сва јавна гласила (новине, радио програми, телевизијски програми, сервиси новинских агенција, Интернет и друга електронска издања наведених јавних гласила и други) имају обавезу уписа у овај Регистар, чиме ће се омогућити формирање јединствене, централизоване, електронске базе података о медијима.

Оснивачи штампаних дневних јавних гласила су дужни да поднесу регистрациону пријаву за упис јавног гласила Агенцији за привредне регистре у року од 30 дана од данашњег дана, а оснивачи других јавних гласила исту обавезу треба да изврше у року од 90 дана од данашњег дана.

Упутства о упису у Регистар јавних гласила се налазе у одељку Јавна гласила-Упутства, а из одељка Јавна гласила-Обрасци могуће је бесплатно преузети регистрациону пријаву за упис.

Регистрацију уписа јавног гласила у Регистар, Агенција врши без накнаде.

 
Нови информациони систем за обједињени пријем корисничких захтева и почетак рада нових регистара - 14. октобар 2009.


Нови информациони систем који омогућава увођење више нових регистара, представљен је на конференецији за новинаре одржаној у Агенцији за привредне регистре на новој адреси, у Бранкововј 25. Конференцији су присуствовали Њ. Е. амбасадор Републике Кореје, г.  Ким Ђонгхе, шеф  Канцеларије Светске банке у Србији, г. Сајмон Греј, потпредседник Владе Републике Србије и министар економије и регионалног развоја, г. Млађан Динкић и г. Звонко Обрадовић, директор Агенције за привредне регистре.

Нови информациони систем омогућио је обједињавање процедура за пријем корисничких захтева на 32 шалтера у новој пријемној шалтер сали АПР и још 13 организационих јединица у Србији.

Захваљујући информационом унапређењу отворена је могућност за  увођење нових регистара, од којих Регистар јавних гласила почиње данас са радом. До краја ове године биће успостављен  и Регистар домаћих и страних удружења, Регистар подстицајних средстава и регионалног развоја, док ће почетком наредне године са радом почети још неколико регистара, као што је, на пример, Регистар туризма.

Од 1. јануара 2010. године у АПР ће бити успостављен и једношалтерски систем за предају годишњих финансијских извештаја на једном месту, чиме се укидају  3 шалтера, на колико су до сада привредници предавали своје извештаје о пословању.

Увођење новог информационог система омогућила је донација владе Републике Кореје у вредности од 3,2 милиона долара, што претставља први значајан корак у реализацији пројекта „Интегрисани регистри“.

 
Позив медијима - 13. октобар 2009.


Конференција за новинаре
ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ОБЈЕДИЊЕНИ ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА КОРИСНИКА И НАЈАВА ПОЧЕТКА РАДА НОВИХ РЕГИСТАРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

Нови информациони систем за обједињени пријем захтева ће омогућити да грађани брже предају своје захтеве на шалтерима АПР, а оператерима Агенције обезбеђује јединствени приступ регистрима, уз једноставнију обраду примљене документације.

На конференцији за новинаре учествују: потпредседник Владе и министар економије и регионалног развоја, г. Млађан Динкић, Њ. Е. амбасадор Републике Кореје, г. Ким Ђонгхе, шеф Канцеларије Светске банке у Србији, г. Сајмон Греј и директор Агенције за привредне регистре, г. Звонко Обрадовић, који ће најавити нове регистре чији је почетак рада планиран до краја ове и почетком идуће године.

 
Добродошли у Ваш АПР на новој локацији у центру града - 5. октобар 2009.


Од данас, 5. октобра 2009. године, седиште Агенције за привредне регистре (АПР) jе у Бранковој улици бр. 25 у Београду. Рад са странкама је од 9-15 часова.

Убудуће, корисници могу подносити и подизати своје захтеве, решења и потврде на 32 места у Пријемној шалтер сали у приземљу.

Захваљујући новом информационом систему за обједињени пријем документације, корисници своје захтеве могу подносити на свим шалтерима, без обзира на врсту захтева и регистар коме се обраћају.

Новост је и то да се у Пријемној шалтер сали АПР налази и шалтер Јавног предузећа ПТТ саобраћаја 'Србија', на коме се могу извршити све врсте уплата накнада за услуге Агенције.

 
ВАЖНО: ПРОМЕНА РАДНОГ ВРЕМЕНА И АДРЕСЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - 30. септембар 2009.


Агенцијa за привредне регистре (АПР) обавештава своје кориснике да ће у петак 2. октобра 2009. године скратити радно време за рад са странкама, па ће се тако пријем странака вршити од 9 до 13 сати.

Од понедељка 5. октобра 2009. године, Агенција ће радити на новој адреси - у Бранковој улици бр. 25 (поред Бранковог моста, преко пута Поп Лукине улице). Редовно радно време за рад са странкама од понедељка биће од 9 до 15 сати, док је радно време Агенције од 8.30 до 16.30 сати.

 
Ограничен приступ званичној Интернет страни АПР у периоду од 2. до 3. октобра 2009. године - 30. септембар 2009.


Због пресељења комуникационих веза АПР на нову локацију, Агенција обавештава кориснике своје Интернет стране да претраге података на истој неће бити доступне од петка, 2.10.2009. године од 13 часова до суботе 03.10.2009. године. Остали садржаји на сајту ће бити несметано доступни корисницима 24 часа дневно.

 
Истиче рок за подношење усвојених финансијских и усвојених консолидованих финансијских извештаја - 28. септембар 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа привредне субјекте који су обвезници ревизије  да 30. септембра истиче рок за предају усвојених финансијских извештаја, док 31. октобра истиче рок за подношење усвојених консолидованих финансијских извештаја.

Подсећамо да АПР не наплаћује накнаду за регистрацију усвојених финансијских извештаја, осим у случају када се подносе као одобрени.  

Такође, подсећамо привредне субјекте, који на основу Закона о рачуноводству и ревизији имају обавезу обелодањивања финансијских извештаја, да могу објавити податке о свом финансијском пословању на нашој Интернет страни. Агенција ову услугу пружа бесплатно за привредне субјекте.

Преко 5.000 привредних субјеката су по Закону о рачуноводству и ревизији обвезници подношења усвојених финансијских извештаја и усвојених конслодиованих финансијских извештаја, а Агенција је до сада примила  500 усвојених и 24 усвојена консолидована финансијска извештаја.

Све додатне информације можете добити позивом на следеће бројеве телефона: 011 333 1 464 и 011 333 1 437.

 
Регистрација удружења у АПР - 22. јул 2009.


Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) који је ступио на снагу 22.07.2009. године, а почиње да се примењује истеком три месеца од дана ступања на снагу, односно 22.10.2009. године.

У року од 90 дана од дана ступања на снагу закона, министар за државну управу и локалну самоуправу донеће прописе за извршавање овог закона, а од 22.10.2009. године вођење Регистра удружења и Регистра страних удружења преузеће Агенција за привредне регистре као поверени посао.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу као и Министарство надлежно за унутрашње послове, окончаће све поступке започете до дана почетка примене овог закона.

Министарство за дружавну управу и локалну самоуправу и Министарство надлежно за унутрашње послове ће Агенцији за привредне регистре предати предмете, архиву и регистратурски материјал настао у раду на вођењу Регистара у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Агенција за привредне регистре ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, од надлежних органа прибавити постојећу евиденцију о страним удружењима.

Све друштвене организације, удружења грађана и њихови савези основани према Закону о друштвеним организацијама и удружењима грађана, као и они који имају седиште на територији Републике Србије, а уписани су у Регистар према Закону о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације, дужни су да у року од 18 месеци од дана почетка примене овог закона ускладе свој статут и друге опште акте и Агенцији за привредне регистре поднесу пријаву за упис усклађивања.

Страна удружења која су отпочела са деловањем на територији Републике Србије пре дана почетка примене овог закона, дужна су да своје деловање усагласе са овим законом и да поднесу пријаву за упис у Регистар страних удружења, са потребним документима, у року од 3 месеца од дана почетка примене овог закона.

Министарство ће, према новом закону о удружењима, одлучивати о жалбама на првостепена решења регистратора удружења и регистратора страних удружења и вршити надзор над спровођењем овог закона.

Све информације о предметима по којима је започет поступак уписа удружења грађана у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, као и о поступцима за промену података у Регистру и брисање удружења грађана и друштвених организација, као и о почетку рада Регистра удружења при Агенцији за привредне регистре, могу се добити путем телефона:

 • Министарство за државну управу и локалну самоуправу: 011 2646 964 и 011 2685 379
 • Агенција за привредне регистре: 011 202 33 50.
 
Промењене адресе ОЈ Ваљево и ОЈ Лесковац - 17. јул 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава странке да су организационе јединице у Ваљеву и Лесковцу пресељене на нове адресе.

Организациона јединица у Ваљеву сада се налази у Улици Вука Караџића бр. 5, спрат IV, а организацона јединица у Лесковцу у Улици Стојана Љубића бр. 12, спрат I, канцеларија број 18.

 
Акција добровољног давања крви запослених у АПР - 1. јул 2009.


Запослени у Агенцији за привредне регистре (АПР) су данас 1. јула, други пут организовано добровољно дали крв у мобилном трансфузиолошком аутобусу на Тргу Републике.

Симболичним гестом добровољног давања крви, запослени у Агенцији су показали на делу грађанску солидарност са онима којима је помоћ најпотребнија, али исто тако и корпоративну одговорност према заједници у којој послују.

Директор општих и правних послова АПР, Жељко Новковић, истакао је да за овакве акције нису потребна финансијска средства, већ само добра воља и позвао друге институције и организације да организују добровољно давање крви јер је током лета одзив давалаца знатно мањи од потребног.

Како у АПР раде првенствено млади људи који су заинтересовани за овакав вид помоћи другима, акције добровољног давања крви ће се од јесени спроводити чешће.

 
Најава акције добровољног давања крви запослених у АПР - 29. јун 2009.


Запослени у Агенцији за привредне регистре даће крв у среду, 1. јула 2009. године, од 12 часова, у аутобусу Института за трансфузију крви на Тргу Републике, прикључујући се поново осталим институцијама и грађанима у акцији добровољног давања крви.

Како је током летњих месеци одзив давалаца крви знатно мањи од  потребног, запослени Агенције за привредне регистре ће у периоду од 12 до 16 часова добровољно дати крв и тиме испунити своју грађанску дужност и показати на делу своју корпоративну одговорност.

 
Посетите отворени форум под називом ''Уловимо штетне прописе'' - 1. јун 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) упућује позив свим заинтересованима да посете ОТВОРЕНИ ФОРУМ под називом “Уловимо штетне прописе” који организује Јединица за спровођење Свеобухватне реформе прописа. Скуп ће се одржати у среду, 10. јуна 2009. године, између 12 и 16 часова у Великој сали Министарства економије и регионалног развоја у Београду, Булевар краља Александра 15.

Како је пријава обавезна, своје учешће можете пријавити електронским путем на адресу office@srp.gov.rs, или путем телефона 011 285 5042, на коме такође можете добити сва потребна, детаљнија обавештења.

Јединица за спровођење Свеобухватне реформе прописа вас позива да будете део ове реформе и придружите се скупу како бисте искористили могућност да утичете на побољшање прописа и смањење трошкова ваших будућих послова.

 
Уручење првог решења о регистрацији фирме по скраћеној процедури - 12. мај 2009.


Потпредседник Владе Србије и министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић уручио је данас, 12. маја, у Агенцији за привредне регистре прво решење о регистрацији фирме по скраћеној процедури која је трајала само три дана,  чиме је у Србији заживео једношалтерски систем регистрације.

Прво решење о регистрацији са пореским идентификационим бројем (ПИБ) уручено је гђи Биљани Секуловић – Девес, власници друштва са ограниченом одговорношћу „Бисал група“ из Београда, које је регистровано за трговину, консалтинг и услуге.

Динкић је истакао да је Србија увођењем једношалтерског система регистрације скратила време и трошкове за отпочињање пословања, омогућивши грађанима да региструју фирму на једном шалеру у АПР. Он је, такође, нагласио да су АПР, Пореска управа, Републички завод за здравствено осигурање и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање од данас електронски повезани, што ослобађа грађане од обавезе да шетају од шалтера до шалетра ове четири институције. Он је најавио даље активности државе на отклањању административних баријера за функционисање привреде, прецизиравши да наша земља тренутно има 8.800 закона и прописа, међу којима је велики број непотребних и застарелих, који ће бити уклоњени у оквиру свеобухватне реформе прописа. 

Директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић рекао је да се са применом једношалтерског система регистрације привредних субјеката (One stop shop) четири пута скраћује време за отпочињање пословања, и то на начин да грађани подношењем јединствене регистрационе пријаве на шалтеру у АПР завршавају процедуре које су се раније одвојено спроводиле у овој агенцији (АПР), Пореској управи (ПУ), Републичком заводу за здравствено осигурање (РЗЗО) и Фонду пензијског и инвалидског осигурања (ПИО). Спровођење ове четири процедуре убудуће неће трајати дуже од 3 дана за привредна друштва и предузетнике. Кроз решење о регистрацији, АПР ће грађанима уручивати и ПИБ, као и пријаву на РЗЗО и ПИО, прецизирао је Звонко Обрадовић и додао да је ово прва фаза у реализацији једношалтерског система, док ће у другој фази државне институције радити на томе да се годишњи финансијски извештаји предају на једном месту.

Директор Пореске управе Србије Драгутин Радосављевић казао је да је на овај начин „заживела електронска управа између државних институција“ и изразио наду да ће се у наредне две године овај процес проширити и на друге државне институције, привреду и грађане, чиме би пословање наших грађана било олакшано.

Свечаном уручењу првог решења о регистрацији по скраћеној процедури присуствовали су и руководилац Јединице за свеобухватну реформу прописа Андреја Марушић, као и директор ПИО фонда Слободан Здравковић.

 
Нови критеријум претраге у Регистру заложног права - 8. мај 2009.


Од 07.05.2009. године, у оквиру Претраге података у Регистру заложног права, омогућено је претраживање удела као предмета залоге, и то по следећим критеријумима:

 • матични број
 • пословно име привредног субјекта на чијим уделима је уписано заложно право.

У одељку Претраживање према предмету заложног права, у оквиру Критеријума претраге по предмету, могуће је изабрати Удео у падајућем менију и извршити претрагу предмета залоге.Нови критеријум претраге у Регистру заложног права

 
Важно упутство за привредне субјекте - 6. мај 2009.


Ступањем на снагу „Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре“ („Службени гласник РС“ бр. 32/2009., објављен 5.05.2009.), од данас 6. маја у Агенцији за привредне регистре почела је примена  једношалтерског система регистрације привредних субјеката (One stop shop).

Успостављањем овог система, грађани на шалтеру Агенције подносе своје  регистрационе  пријаве и подижу решења о регистрацији оснивања привредног субјекта заједно са пореским идентификационим бројем (ПИБ), у року који је прописан Законом о регистрацији привредних субјеката (5 дана).

Захтеви за регистрацију оснивања привредних субјеката од данас се могу подносити искључиво на новим јединственим регистрационим пријавама за оснивање предузетника и привредних друштава и регистрацију у Регистар пореских обвезника, прописаним „Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре“. Обрасце можете преузети на овој Интернет страни, у одељцима Привредна друштва-Обрасци и Предузетници-Обрасци, или их купити у седишту и свим организационим јединицама АПР. Из одељка Привредна друштва-Обрасци од сада је могуће преузети и одштампати и ОП образац.

Приликом попуњавања нових регистрационих пријава, потребно је да подносиоци захтева читко попуне све тражене податке, које АПР у њихово име електронски прослеђују осталим државним органима (Пореска Управа, ПИО, РЗЗО), ради спровођења одговарајућих административних процедура у вези за почетком пословања новог привредног субјекта (сва неопходна упутства о регистрацији могу се пронаћи у одељку „Упутства“, било да се ради о привредним друштвима или о предузетницима).

УПОЗОРЕЊЕ САМО ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Приликом уплате оснивачког капитала,  будући оснивачи привредног друштва треба да траже Потврду од банке у којој ће оснивачки капитал бити исказан у еврима и у динарској противвредности на дан уплате.

Такође, уколико уписују и уносе неновчани капитал, у својим оснивачким актима оснивачи треба да искажу оснивачки капитал и у еврима и у динарској противвредности, на дан уписа, односно уноса оснивачког капитала у привредно друштво.

 
Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја - 28. април 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа привредне субјекте да је 30.04.2009. године последњи рок за достављање консолидованих финансијских извештаја са подацима за повезана привредна друштва (економску целину или групу).
        
Ове извештаје сачињавају правна лица (матична правна лица) која имају контролу над  једним или више подређених (зависних) правних лица.

Уз консолидоване финансијске извештаје потребно је доставити:

 • списак са идентификационим подацима зависних правних лица на дан 31.12.2008. године
 • доказ о уплати накнаде у износу од 860,00 дин
 • податке о лицу одговорном за састављање консолидованог обрачуна.

Извештаји се достављају у једном примерку поштом или лично на адресу:

Агенција за привредне регистре
Финансијски извештаји
Трг Николе Пашића 5/4, 11000 Београд

 
Преднацрт Стечајног закона - 27. април 2009.


Другу верзију Преднацрта закона о стечају која садржи исправке и побољшања текста, као резултат досадашње јавне расправе, можете погледати овде:

Преднацрт Стечајног закона (II верзија)

Такође и прву верзију преднацрта Стечајног закона можете погледати и преузети овде:

Преднацрт Стечајног закона (I верзија)

Коментаре, сугестије, примедбе и предлоге на преднацрт Стечајног закона можете упутити на адресу danica.dajovic@srp.gov.rs.

 
Одржан семинар за економске новинаре у Ковилову - 10. април 2009.


Агенција за привредне регистре, заједно са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД), организовала је 8. априла једнодневни семинар за економске новинаре, на  тему: „Једноставнијим процедурама до стварања повољнијег привредног амбијента”.

Руководилац владине Јединице за спровођење Свеобухватне реформе прописа (СРП) Андреја Марушић истакла је да ће „гиљотина“ сувишних, застарелих и неефикасних прописа почети 31. децембра. Циљеви СРП-а су смањивање административних трошкова пословања за најмање 25 одсто до 2011, убрзавање и смањивање административних процедура и побољшање међународног рејтинга Србије.

Помоћник министра економије и регионалног развоја Игор Бркановић указао је да је неопходно успостављање дијалога између јавног и приватног сектора ради ефикаснијег заступања интереса сектора малих и средњих предузећа, како на локалном тако и на државном нивоу.

Директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић најавио је једношалтерски систем регистрације привредних субјеката, чија реализација почиње 1. маја ове године, додељивањем пореског идентификационог броја (ПИБ) на шалтеру Агенције за привредне регистре. Он је објаснио да ће грађани, подношењем јединствене регистрационе пријаве, аутоматски покренути и поступак за додељивање ПИБ који издаје Пореска управа.

Начелник одељења за образовање и комуникације у Пореској управи Милан Ђурић казао је да ће по добијању пријаве, Пореска управа одговорити на захтев будућих привредника у року од 24 сата и електронским путем послати ПИБ Агенцији за привредне регистре, чиме ће значајно унапредити свој рад у служби грађана.           

Заменик шефа тима за правне реформе USAID Татијана Павловић- Кризанић предочила је резултате НАЛЕД-ове кампање „Из лавиринта“, у оквиру које је прикупљено 245 предлога са описима процедура  које стварају највеће проблеме привреди, објављених у „Сивој књизи“, заједно са препорукама за уклањање административних препрека за пословање у Србији. Председник општине Стара Пазова Горан Јовић предочио је с каквим се проблемима суочава локална власт у спровођењу републичких административних процедура.               

Семинар је организован у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, Пореском управом и USAID-ом, а модератор је био дугогодишњи економски новинар Миша Бркић, уредник економске рубрике у „Политици“.

 
Једноставнијим процедурама до стварања повољнијег привредног амбијента - 6. април 2009.


Агенција за привредне регистре, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД), Министарством економије и регионалног развоја, Пореском управом и USAID-ом организује у среду 8. априла, у хотелу ПРЕЗИДЕНТ (Спортски центар КОВИЛОВО) целодневни семинар за представнике медија са темом: „Једноставнијим процедурама до стварања повољнијег привредног амбијента”.

Каква је владина стратегија за развој малих и средњих предузећа; шта је регулаторна реформа и како ће бити спроведена „Гиљотина прописа”; како ће једношалтерски систем регистрације допринети скраћењу административних процедура за регистрацију предузећа и повећати ефикасност у раду државне администрације и пореских органа; који су резултати НАЛЕД-ове акције „Из лавиринта”- ово су само нека од питања на која ће позвани новинари који прате економске теме моћи да добију одговоре од представника НАЛЕД-а, Министарства економије и регионалног развоја, Агенције за привредне регистре, Пореске управе Србије и USAID-а.

Модератор семинара је економски новинар Миша Бркић, уредник рубрике „Економија и бизнис“ у „Политици“, који је у току своје богате професионалне каријере обављао функцију заменика главног и одговорног уредника „Економист магазина“, дописника српског сервиса „Глас Америке“, помоћника главног и одговорног уредника недељника „Време“.

 
Резултати пријема годишњих финансијских извештаја за 2008. годину - 10. март 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) примила је 111.874 годишња финансијска извештаја за 2008. годину. На основу обрађених података (обавештење о разврставању коју су привредни субјекти у обавези да доставе уз завршне рачуне), у Србији послује 3.373 велика и средња предузећа, као и 108.501 мало предузеће, међу којима је и 16.210 предузетника, који су у протеклој години водили двојно књиговодство и имали обавезу да сачине годишњи финансијски извештај.    

Своје извештаје лично је у београдској канцеларији Агенције предало 21.388 привредних субјеката, или 19 одсто  од укупно примљених завршних рачуна, док је 81 одсто правних лица послало своје  извештаје поштом.   

Агенција је одмах почела да обрађује примљене годишње извештаје о финансијском пословању привредних субјеката, а тај посао биће завршен до 30. јуна. АПР ће прво обрадити завршне рачуне великих и средњих предузећа, а потом и извештаје малих предузећа. Аутоматски са њиховом обрадом и уношењем у електронску базу података Регистра привредних субјеката, на Интернет страни Агенције биће објављивани подаци о укупној активи, капиталу, пословном приходу и расходу, нето добитку и броју запослених, као и име и презиме овлашћеног рачуновође.

Привредни субјекти који нису предали своје завршне рачуне у предвиђеном року, и даље могу да изврше своју обавезу уз плаћање већих накнада, предвиђених за неблаговремено пријављивање промена, и то 5.040 динара за привредна друштва и 2.880 динара за предузетнике.

Агенција за привредне регистре подсећа да се неподношење финансијских извештаја надлежном регистру сматра привредним преступом. Поред тога, Законом о регистрацији привредних субјеката прописано је да се привредни субјекат, који две године узастопно не поднесе свој извештај о финансијском пословању, преводи у статус неактивног субјекта.

 
Саопштење АПР о радном времену током пријема годишњих финансијских извештаја - 18. фебруар 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава привредне субјекте да ће у петак 27. фебруара продужити радно време за пријем годишњих финансијских извештаја у београдском седишту Агенције и новосадској организационој јединици, и то до 20 сати.

У понедељак 2. марта, последњег дана пријема годишњих финансијских извештаја у АПР, београдска канцеларија Агенције примаће извештаје до поноћи, док ће организациона јединица у Новом Саду радити до 20 сати.

Како је Агенција за привредне регистре већ раније обавестила јавност, због тога што је 28. фебруар, као крајњи рок за предају финансијских извештаја за 2008. годину, нерадан дан, последњи дан пријема извештаја биће продужен до понедељка 2. марта.

Као и претходних година, пријем финансијских извештаја у београдској канцеларији АПР биће организован у холу Дома синдиката (Трг Николе Пашића бр. 5, главни улаз или улаз из Дечанске бр. 14), а привредним субјектима на располагању је и тринаест организационих јединица АПР на територији целе Србије.

АПР препоручује да привредни субјекти, уписани у Регистар привредних субјеката (привредна друштва, јавна предузећа, огранци страних правних лица, задруге и предузетници који воде двојно књиговодство), своје годишње финансијске извештаје и доказ о уплати накнаде пошаљу поштом на адресу Агенције за привредне регистре (Трг Николе Пашића 5/4, 11 000 Београд).

Прописани обрасци за годишње финансијске извештаје, као и остале информације о овој теми могу се преузети у одељку Привредна друштва-Финансијски извештаји, као и у одељку Предузетници-Финансијски извештаји.

 
Обавештење о промени позива на број при уплати накнада за услуге АПР - 13. фебруар 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све привредне субјекте да су промењени позиви на број за уплате накнада за регистрацију података у Регистру привредних субјеката.

Приликом промена података код већ регистрованих друштава или предузетника и код подношења финансијских извештаја, у уплатници треба у пољу позива на број додати и матични број привредног субјекта.

ВРСТА ПРОМЕНЕ

РАЧУН 

КОНТРОЛНИ БРОЈ 

ПОЗИВ НА БРОЈ

Промене код привредних друштава 

840-969627-83

-

 9501-… (у наставку уписати  матични број друштва)

Промене код предузетника 

840-969627-83

-

 8604-… (у наставку уписати матични број предузетника)

Подношење финансијских извештаја

840-969627-83

-

 8305-… (у наставку уписати матични број друштва/предузетника)


 
Повећана такса за добијање матичног броја - 10. фебруар 2009.


Влада Републике Србије подигла је износ таксе за добијање матичног броја који се додељује приликом оснивања привредних субјеката на 1750,00 динара. Такса је од 30. јануара ове године повећана на основу Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (Службени гласник РС 5/09).

Такса за добијање матичног броја уплаћује се на рачун Буџета Републике Србије. Број рачуна је 840-742221843-57, Модел 97, а у наставку се у поље Позив на број уписује шифра са списка општина који се налази у одељку Привредна друштва-Упутства-Оснивања.

Накнаде Агенције за привредне регистре остају непромењене.

 
Достављање годишњих финансијских извештаја за 2008. годину АПР - 5. фебруар 2009.


Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа привредне субјекте да је Законом о регистрацији привредних субјеката прописана обавеза да све регистроване фирме достављају своје годишње финансијске извештаје надлежном регистру који, у складу са Првом директивом компанијског права Европске уније, има обавезу да региструје и објављује одређене податке из ових извештаја. Извештаји се састављају у складу са законом који уређује рачуноводствено пословање.

Како је 28. фебруар, као крајњи рок за предају финансијских извештаја, нерадан дан за Агенцију, последњи дан пријема извештаја биће организован у понедељак, 2. марта.

Агенција препоручује привредним субјектима да своје финансијске извештаје шаљу поштом на адресу:

Агенција за привредне регистре, Финансијски извештаји

Трг Николе Пашића 5/4, 11 000 Београд

Као и претходних година, београдска канцеларија АПР примаће извештаје у холу Дома синдиката (Трг Николе Пашића 5), а привредним субјектима у Србији на располагању је и тринаест организационих јединица АПР.

Привредна друштва, јавна предузећа, огранци страних правних лица, задруге и предузетници који воде двојно књиговодство подносе у АПР своје финансијске извештаје без посебне регистрационе пријаве или поднеска, према прописаним обрасцима за годишње финансијске извештаје који се могу преузети у одељку Финансијски извештаји. Уз финансијске извештаје, који се предају у једном примерку, неопходно је приложити пратећу документацију, као и доказ о уплати накнаде од 860 динара за све привредне субјекте, осим предузетника, који плаћају накнаду у износу од 310 динара.

 
Први електронски сертификат додељен АПР - 28. јануар 2009.


Сертификационо тело ПТТ „Србија“ уручила је данас Агенцији за привредне регистре први квалификовани електронски сертификат за правно лице.

Са применом квалификованог електронског потписа, АПР ће грађанима омогућити пуну електронску регистрацију у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката, усвојеним маја 2004. године. Увођењем електронског пословања, привредним субјектима биће омогућено електронско подношење попуњене регистрационе пријаве, као и потребне документације.

Тренутно, предузетницима је доступан електронски сервис за подношење регистрационе пријаве оснивања радње. Образац пријаве налази се на нашој Интернет презентацији, у секцији „Електронска пријава предузетника“.

 
Регистар удружења од октобра у АПР - 5. септембар 2008.


Агенција за привредне регистре (АПР) почеће да води Регистар удружења од октобра ове године, када ће регистрација и вођење регистра домаћих и страних удружења прећи из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Према недавно усвојеном Закону о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), који је ступио на снагу 22.07.2009., Регистар удружења треба да почне са радом 22. октобра.

Тренутно, у АПР се припрема софтверско решење за електронски регистар, који ће омогућити брзу и ефикасну регистрацију удружења, као и формирање јединствене, електронске базе података о удружењима, регистрованим на територији Републике Србије.

До преузимања новог регистра у АПР, министар за државну управу и локалну самоуправу донеће подзаконска акта којим ће бити прописани ближи услови за извршавање овог закона. Такође, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, као и Министарство унутрашњих послова до поменутог рока ће окончати све поступке, започете до дана почетка примене овог закона, и предати Агенцији за привредне регистре све предмете и целокупну архиву насталу у досадашњем раду регистра.

Одлучивање о жалбама на првостепена решења Регистратора удружења, као и надзор над спровођењем овог закона остаће у надлежности ресорног министартва.

 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR