недеља 24. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистри

Регистри које води Агенција за привредне регистре представљају јавно доступне службене евиденције, у смислу члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, бр. 18/16).  

Држaвни органи, као и физичка и правна лица, могу прибавити податке, односно извршити увид, на линку – Претрага података, на којем су објављени подаци из следећих регистара Агенције:

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR