субота 24. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Уплата накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра понуђача, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).
  

Накнаде

Накнада за регистрацију уписа понуђача износи 2.800,00 динара.

Накнада за  поновну  регистрацију понуђача, брисаног из Регистра на основу сопственог захтева или по службеној дужности, износи 1.500,00 динара.

Накнада за регистрацију промене података о понуђачу износи 1.000,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена накнада из претходног става увећава се за 500,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за регистрацију забележбе података о понуђачу од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју износи 1.000,00 динара.

Накнада за брисање понуђача из Регистра износи 1.200,00 динара.

Накнада за издавање извода и потврда из Регистра износи:

  • за издавање преписа одлука регистратора и извода о регистрованим подацима о понуђачу 1.000,00 динара;
  • за издавање извода о регистрованим подацима о понуђачу у електронској форми 700,00 динара - у припреми;
  • за издавање потврде да понуђач није регистрован у Регистру, или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације, у износу од 400,00 динара;
  • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима, у износу од 400,00 динара по податку.
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR