недеља 24. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар привредних субјеката - Предузетници

  • О Регистру (Основне информације о овом Регистру)
  • Претрага података (Приступ претрагама података које омогућава АПР)
  • Упутства (Информације о потребној документацији за оснивање нових, промене и брисање постојећих предузетника и сл.) 
  • Обрасци (Онлајн попуњавање или преузимање регистрационих пријава и других образаца захтева)
  • Накнаде (Висине свих накнада за регистрацију оснивања, промена и брисања, и других услуга АПР)
  • Потврде (Списак потврда које издаје АПР и докуметације коју је потребно предати за издавање потврда)
  • Речник појмова (Дефиниције основних појмова регистрације)

еРегистрација оснивања предузетника

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR