недеља 25. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра приведних субјеката-предузетници, врше се на рачун: 840-29770845-52,  модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Висина накнада

Регистрација оснивања 

 • Накнада за регистрацију предузетника износи 1.500,00 динара.

Регистрација промене података 

 • Накнада за регистрацију промене података о предузетнику износи 750,00 динара.
 • Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 750,00 динара увећава се за 400,00 динара по промени.
 • Подаци о адреси за пријем електронске поште, контакт телефонима и интернет адреси предузетника региструју се без накнаде.

Регистрација других података и брисање 

 • Накнада за регистрацију издвојеног места обављања делатности 750,00 динара по издвојеном месту
 • Накнада за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју износи 750,00 динара
 • Накнада за брисање предузетника износи 1.200,00 динара
 • Накнада за резервацију назива износи 1.000,00 динара

Издавање извода и потврде из Регистра 

Накнада за издавање извода и потврда из Регистра, износи:

 • за издавање преписа одлука регистратора и извода о регистрованим подацима о предузетнику 900,00 динара;
 • за издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 500,00 динара;
 • за издавање потврде о правном следбеништву 800,00 динара по предузетнику;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку.

 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR