субота 24. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплата накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру овог Регистра врши се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Висина накнада

Накнада за упис спортског удружења у Регистар износи 4.900,00 динара.

Накнада за упис друштва/савеза  у Регистар износи 4.900,00 динара.

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву за упис промене података, упис нових података у Регистар, брисање података из Регистара као и за упис других података од значаја за правни промет, износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис покретања поступка ликвидације износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис покретања поступка стечаја износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис огранка у Регистар износи 2.800,00 динара по огранку.


Накнада за брисање удружења/друштва/савеза  из Регистара износи 3.000,00 динара.

Накнада за регистрацију више податка у Регистар увећава се за 1.400,00 динара по прoмени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву података износи 6.000,00 динара.

Накнада за резервацију назива износи 1.000,00 динара.

Накнада за  издавање извода о регистрованим подацима износи 1.700,00 динара

 

Накнада  за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми  износи 850,00 динара - у припреми.


Накнада за издавање копије документа на основу кога је извршен упис у Регистар, по страни документа, износи 30,00 динара.

Накнада за штампање документа са Интернет стране Агенције, по документу износи 120,00 динара.

Накнада за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по спортском  удружењу које учествује у статусној промени.

Накнада за идавање података садржаних у Регистру који су обрађени по посебном захтеву корисника и достављају се кориснику у електронском формату, на медијуму или преко електронског сервиса који обезбеђује Агенција, износи 35,00 динара по регистрованом субјекту.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR