субота 24. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра стечајних маса врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Висина накнада

Накнада за регистрацију стечајне масе у Регистар износи 2 .800,00 динара.

Накнада за регистрацију промене података о стечајној маси износи 1000,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада из претходног става увећава се за 500,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за регистрацију других података о стечајној маси који се у складу са законом региструју и брисање износи:

  • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.000,00 динара
  • за брисање стечајне масе 1.200,00 динара.

Накнада за издавање извода из регистра стечајних маса износи:

  • за издавање преписа одлука регистратора и извода о регистрованим подацима о стечајној маси 1.000,00 динара;
  • за издавање извода о регистрованим подацима о стечајној маси у електронској форми 700,00 динара - у припреми;
  • за издавање потврде да стечајна маса није регистрована у Регистру, или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 400,00 динара;
  • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 400,00 динара по податку.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR