недеља 24. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар туризма

  • О Регистру (Основне информације о овом Регистру)
  • Претрага података (Приступ претрагама података)
  • Упутства (Информације о потребној документацији за регистрацију туристичких агенција организатора и посредника, за промене и брисање туристичких агенција, евидентирање у Регистру и сл)
  • Обрасци (Онлајн попуњавање или преузимање образаца)
  • Накнаде (Висине накнада за регистрацију, евиденцију и друге услуге)
  • Потврде (Списак потврда које издаје АПР и докуметације коју је потребно предати за издавање потврда)
  • Питања и одговори (Најчешће постављана питања и одговори на њих)

Одлуке објављене 2011. и 2012. године

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR