недеља 25. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Регистар туризма

Регистар туризма је почео са радом 01.01.2010. године, у складу са одредбом члана 137. Закона о туризму (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 84/2015).

Овај Регистар, као јединствена, електронска, централна, јавна база података о регистрованим и/или евидентираним субјектима који обављају послове из области туризма, значајно доприноси праћењу, анализама и развоју туризма, од чега ће вишеструке користи имати сви заинтересовани за ову привредну грану:

•    домаћа и страна физичка лица као корисници туристичких услуга,
•    приватни сектор као пружаоци тих услуга и
•    јавни сектор као креатор политике и стратегије туризма у Србији.

У Регистру туризма се региструју:

•    туристичке агенције-организатори путовања,
•    туристичке агенције посредници у организовању туристичких путовања.

У Регистру туризма се евидентирају:

•    управљачи туристичких простора;
•    туристичка места;
•    дестинацијске менаџмент организације;
•    дестинацијске менаџмент компаније;
•    професионални организатор конгреса;
•    туристичке организације;
•    угоститељи;
•    категорисани и некатегорисани угоститељски објекти;
•    лица која пружају услуге у домаћој радиности;
•    лица која пружају услуге у сеоским туристичким домаћинствима;
•    пружаоци наутичких услуга;
•    категорисани и некатегорисани објекти наутичког туризма;
•    пружаоци ловнотуристичких услуга;
•    категорисани и некатегорисани објекти ловног туризма;
•    туристички водичи;
•    локални туристички водичи;
•    туристички пратиоци;
•    туристички аниматори;
•  привредни субјекти који пружају услуге изнајмљивања возила (рент-а-цар) и услуге изнајмљивања возила са услугама возача (лимо сервице).

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR