понедељак 18. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Централни информациони систем-ЦИС

Позивни центар за грађевинске дозволе

Све информације из области грађевинарства можете пронаћи на адреси www.gradjevinskedozvole.rs. За правна питања и подршку у вези са поступком обједињене процедуре - "е-грађевинске дозволе", писати на електронску адресу: gradjevinski.poslovi@mgsi.gov.rs. а за техничку и оперативну подршку за рад у корисничкком систему, писати на: CEOP-APR@apr.gov.rs.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR